Nikžentaitis: W Wilnie powinno powstać Muzeum Litwaków

W celu pielęgnowania dziedzictwa żydowskiego w Wilnie powinno powstać Muzeum Litwaków Świata, należałoby też odtworzyć żydowski instytut naukowy, a przy budynku rządu upamiętnić Żydów, którzy przyczynili się do odrodzenia państwa litewskiego - proponuje historyk prof. Alvydas Nikžentaitis.

BNS
Nikžentaitis: W Wilnie powinno powstać Muzeum Litwaków

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Zdaniem profesora muzeum, w którym byłaby przedstawiana historia Żydów Litwy, powinno powstać na terenie byłej Wielkiej Synagogi w centrum Wilna.

„Muzeum służyłoby nie tylko upamiętnieniu zmarłych Litwaków, mogliby w nim także być uczczeni słynni potomkowie Litwaków. Wyobrażam to sobie jak galerię sław NBA – co roku Litwini wspólnie z Żydami wybieraliby ludzi najbardziej zasłużonych dla światowej kultury” – powiedział prof. Nikžentaitis.

Żydzi zaczęli się osiedlać na Litwie od XIV w., a stolica Wielkiego Księstwa Litewskiego Wilno od XVIII w. stała się ośrodkiem kultury żydowskiej, miasto było nazywane Jeruzalem Północy. Podczas II wojny światowej zostało zamordowanych ponad 90 proc. z około 200 tys. litewskich Żydów.

Zdaniem historyków, mimo iż Holokaust był zorganizowany i zainicjowany przez nazistów, to jednak bez aktywnej pomocy części litewskiej administracji i niektórych mieszkańców jego realizacja nie byłaby możliwa w tak dużym zakresie i w tak krótkim czasie.

Blisko 900 osób z Litwy otrzymało tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów.

Do najważniejszych kroków politycznych należą przeprosiny prezydenta Algirdasa Brazauskasa złożone w 1995 r. w izraelskim Knesecie oraz przyjęta w 2011 r. z inicjatywy ówczesnego premiera Andriusa Kubiliusa ustawa o kompensacji w wysokości 37 mln euro za przywłaszczenie mienia społeczności żydowskiej.

Temat Żydów na Litwie jest poruszany także przez ludzi kultury – w tym roku wiele kontrowersji wywołała książka Rūty Vanagaitė „Mūsiškiai“ (Nasi) o udziale Litwinów w Holokauście.

W litewskich miastach pojawia się coraz więcej znaków pamięci o żydowskiej obecności, społeczność żydowska nawołuje jednak do szerszej dyskusji, zwłaszcza zmian w systemie oświaty, by historia Żydów stała się integralną częścią nauczania o historii Litwy.

PODCASTY I GALERIE