Nikžentaitis nominowany do Narodowej Nagrody Równości i Różnorodności „Dialog narodów”

Litewski historyk, wykładowca oraz wieloletni orędownik pojednania polsko-litewskiego dr Alvydas Nikžentaitis został nominowany przez Służbę Kontrolera ds. Równych Możliwości do Nagrody Równości i Różnorodności w kategorii "Dialog narodów".

zw.lt
Nikžentaitis nominowany do Narodowej Nagrody Równości i Różnorodności „Dialog narodów”

Alvydas Nikžentaitis/Fot. Joanna Bożerodska

W uzasadnieniu napisano, że Nikžentaitis od wielu lat aktywnie działa na rzecz polepszenia stosunków pomiędzy Litwą a Polską oraz Białorusią. Jako członek Forum Jerzego Giedrycia był współorganizatorem międzynarodowych spotkań, łączących Polaków i Litwinów.

A tej samej kategorii została nominowana również ekipa Teatru Dramatycznego, która odegrała spektakl pt. „Ziemia nieznana. Solcza” w reżyserii Jonasa Tertelisa. Sztuka powstała na zasadach teatru dokumentalnego – materiał był zbierany poprzez słuchanie autentycznych opowieści miejscowych mieszkańców oraz podczas warsztatów twórczych z lokalną społecznością.

W ubiegłym roku zwycięzcą w kategorii „Dialog narodów” został Polski Klub Dyskusyjny, wyróżniony za rozwój dialogu między Polakami i Litwinami.

PODCASTY I GALERIE