Niepodległość z PKD: Wielonarodowość Litwy jest naszą wizytówką

Obchody święta niepodleglości Polski i Litwy w nieformalnej atmosferze, w gronie ludzi, którym zależy na dobrych relacjach obu krajów - to tradycja zapoczątkowana przez Polski Klub Dyskusyjny, która trwale wpisała się w kalendarz imprez na Wileńszczyźnie. W tym roku z okazji 11 listopada PKD świętujący swoje piąte urodziny wyróżnił zasłużonych Polaków i Litwinów za działalność na rzecz pojednania polsko-litewskiego i ocieplania wzajemnych relacji.

zw.lt
Niepodległość z PKD: Wielonarodowość Litwy jest naszą wizytówką

Fot. Joanna Bożerodska

„Zbliża się święto niepodległości Polski. My, Polacy na Litwie, cenimy jednakowo jak niepodległość Litwy, tak i Polski. Turyści często mnie pytają – kim pani jest, kim pani się czuje, i są bardzo zdziwieni, kiedy słyszą, że mieszkając na Litwie i mając obywatelstwo tego kraju, czuję się Polką. Tak, na Litwie jest to możliwe, bo wielonarodowość Litwy jest naszą wizytówką, naszą siłą” – mówiła witając zebranych prezes klubu Alina Obolewicz.

„W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej, która połączyła dwa państwa i stworzyła potęgę. Obecnie jesteśmy w Unii Europejskiej i bardzo ważne jest współpracować, zacieśniać te więzi, wracać do swojej wielkiej przeszłości, wykorzystywać to, co nas łączy i odrzucać to, co kiedyś nas być może dzieliło, ale już, mam nadzieję, nie będzie dzielić” – podkreśliła Obolewicz.

Jak dodała, 5 lat działalności to dopiero początek. „Polski Klub Dyskusyjny powstał po to, aby tworzyć przestrzeń dialogu, obalać stereotypy, polepszać stosunki polsko-litewskie. Mam nadzieję, że dzięki Wam będą one lepsze” – powiedziała prezes PKD.

Fot. Joanna Bożerodska

Jedną z osób obdarowanych przez klub był znany polski dziennikarz, publicysta, szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej” Jerzy Haszczyński.

„Obserwuję stosunki polsko-litewskie od ponad ćwierć wieku i przeżywałem już różne emocje. Cieszę się, że atmosfera się polepszyła, ale podchodzę do tego spokojnie, patrzę z oddalenia, nie chcę komentarzami naciskać. Cieszę się, że politycy zrozumieli, że większość spraw można rozegrać tu, na miejscu, z mniejszością polską i większością litewską. To jest właściwie kluczowa sprawa – jak sobie sami tutaj poradzicie” – zauważył Haszczyński.

Podkreślił, że ideą tygodnika „Słowo Wileńskie”, który Jerzy Haszczyński współtworzył w latach 1994-1996, było, aby Polacy na Litwie łączyli oba narody. „To oczywiście piękne hasło, prawda jest taka, że do stosunków międzynarodowych pomosty nie są nikomu potrzebne. Im lepiej jednak powodzi się Polakom na Litwie, im lepiej współpracują z większością litewską, tym lepiej także dla stosunków polsko-litewskich”.

Fot. Joanna Bożerodska

Polski Klub Dyskusyjny wyróżnił także Alfredasa Bumblauskasa, znanego litewskiego historyka, autora książek, organizatora Ekspedycji Narodowej.

„Kiedyś mówiłem – my, Żmudzini, zobaczymy, jak Litwini będą sobie radzić z Polakami. Jeżeli nie poradzą, to my się wtrącimy. Wtrąciliśmy się, i mamy tego efekty – na przykład na katedrze w Telszach widnieje tablica pamiątkowa, która przypomina, że pierwszy prezydent Polski Gabriel Narutowicz, tam ochrzczony, jest nikim innym, jak żmudzkim szlachcicem, żmudzkim Polakiem” – mówił Bumblauskas, przypominając o licznych więziach łączących oba narody.

Fot. Joanna Bożerodska

Nagrodę Polskiego Klubu Dyskusyjnego odebrała również Ewelina Dobrowolska – prawniczka, działaczka społeczna, która w ramach pracy w EFHR (Europejska Fundacja Praw Człowieka) zajmuje się prawami mniejszości narodowych. Od kilku lat skutecznie reprezentuje w sądach Litwy m.in. rodziny ubiegające się o oryginalną pisownię imion i nazwisk. Jako przedstawicielka organizacji pozarządowej wielokrotnie organizowała konferencje poświęcone tematyce mniejszości.

Fot. Joanna Bożerodska

Podziękowania Polskiego Klubu Dyskusyjnego zostały także skierowane do prof. Bogusława Grużewskiego, wybitnego ekonomisty, kierownika Instytutu Badań Rynku Pracy przy Litewskim Centrum Badań Socjalnych.

„Narodowość, wykształcenie, tytuły, to są rzeczy, których trzeba nauczyć się pozbyć. Życie jest po to, żebyśmy pozbyli się rzeczy zewnętrznych, i poznali wartość rzeczy wewnętrznych” – zauważył naukowiec.

„Czy to stosunki polsko-litewskie, czy żydowsko-palestyńskie, recepta jest jedna – żebyśmy widzieli w innym człowieku człowieka. Pierwszy problem to nasze poglądy, rozumienie prawdziwej wartości człowieka. Drugim problemem są politycy. Każdy konflikt, tym bardziej konflikt narodowy czy religijny, to energia, żeby z tego korzystać i zarabiać na tym. Dopóki ta opcja ludzka będzie zakładnikiem opcji politycznej, do tej pory utrudnione będą przyjazne stosunki polsko-litewskie” – przestrzegał Grużewski.

Fot. Joanna Bożerodska

Wyróżnienie przyznane przez PKD odebrał również litewski dziennikarz i publicysta Rimvydas Valatka, od lat czynnie zaangażowany w poprawę relacji polsko-litewskich.

Po części oficjalnej na scenie królowali wileńscy wykonawcy – Elizabeth Olshey i Folk Vibes.

PODCASTY I GALERIE