Niemież został Małą stolicą kultury

Ministerstwo Kultury, poinformowało o wyłonieniu Małych stolic kultury na rok 2019. Stolicą regionu wileńskiego został Niemież.

BNS
Niemież został Małą stolicą kultury

Fot. Ewelina Mokrzecka

Małą stolicą okręgu olickiego zostały Wiejsieje, kowieńskiego – Żyżmory, kłajpedzkiego – Masiady, mariampolskiego – Ludwinowo, poniewieskiego – Adomiany, szawelskiego – Bejsagoła, uciańskiego – Dusiaty.

Program Mała stolica kultury ma na celu aktywizowanie społeczności lokalnych do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, pielęgnowania tradycji, obchodów dat ważnych dla społeczności lokalnej oraz dać szansę na dodatkową promocję regionu.
Zdaniem ministerstwa dzięki staraniom miejscowych entuzjastów, pracowników kultury i wolontariuszy rośnie poziom lokalnych wydarzeń kulturowych.

Dotychczas małe stolicy kultury były wybierane przez Związek Wsi Litwy. W tym roku wyłoniła specjalna komisja składająca się przedstawicieli ministerstwa, Zrzeszenia Samorządowców oraz przedstawicieli wspólnot lokalnych.

PODCASTY I GALERIE