Niemież ma herb. „Chcieliśmy pokazać własną wyjątkowość”

Prezydent Litwy zatwierdziła herb dla gminy Niemież autorstwa artysty plastyka Arvydasa Každailisa.

Niemież ma herb. „Chcieliśmy pokazać własną wyjątkowość”

Fot. Organizatorzy

„Nasza gmina naprawdę posiada ciekawą i długą historię. Wyróżniamy się na tle innych gmin rejonu wileńskiego pod względem kulturowym. Mieszka tutaj mniejszość tatarska. Dlatego mówiliśmy, że nasza gmina powinna mieć herb, który prezentowałby naszą wyjątkowość” – powiedział dla Radia „Znad Wilii” przewodniczący wspólnoty niemieżańskiej Władysław Kondratowicz.

Inicjatywę wsparła miejscowa społeczność tatarska oraz starosta gminy Włodzimierz Sipowicz.

Herb ukazuje byka jako symbol siły i cierpliwości. Nawiązując do tradycji mieszkających w miejscowości Tatarów, w prawym górnym rogu herbu został umieszczony symbol tatarski tzw. banczuk.

Niemież i okolice były własnością Wielkich książąt litewskich. Witold miał w Niemieżu zamek, który istniał jeszcze w XVI wieku. W 1397 Witold osiedlił w okolicy zamku Tatarów, których wziął do niewoli nad Donem.

PODCASTY I GALERIE