Wilno i Wileńszczyzna

Niemież ma herb. „Chcieliśmy pokazać własną wyjątkowość”

Prezydent Litwy zatwierdziła herb dla gminy Niemież autorstwa artysty plastyka Arvydasa Každailisa.

„Nasza gmina naprawdę posiada ciekawą i długą historię. Wyróżniamy się na tle innych gmin rejonu wileńskiego pod względem kulturowym. Mieszka tutaj mniejszość tatarska. Dlatego mówiliśmy, że nasza gmina powinna mieć herb, który prezentowałby naszą wyjątkowość” – powiedział dla Radia „Znad Wilii” przewodniczący wspólnoty niemieżańskiej Władysław Kondratowicz.

Inicjatywę wsparła miejscowa społeczność tatarska oraz starosta gminy Włodzimierz Sipowicz.

Herb ukazuje byka jako symbol siły i cierpliwości. Nawiązując do tradycji mieszkających w miejscowości Tatarów, w prawym górnym rogu herbu został umieszczony symbol tatarski tzw. banczuk.

Niemież i okolice były własnością Wielkich książąt litewskich. Witold miał w Niemieżu zamek, który istniał jeszcze w XVI wieku. W 1397 Witold osiedlił w okolicy zamku Tatarów, których wziął do niewoli nad Donem.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!