Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Nielegalni Gruzini w rejonie solecznickim

W rejonie solecznickim Straż Graniczna zatrzymała czterech nielegalnych migrantów z Gruzji – kobietę i trzech mężczyzn.

Cudzoziemcy zatrzymani zostali we wsi Hornostajiszki, kiedy zmieniali ubrania z brudnych na czyste. Pogranicznicy już po raz kolejny aresztowali osoby znajdujące się w takiej sytuacji.

Nielegalni migranci zostali zamknięci w areszcie. Przeciwko cudzoziemcom wszczęto postępowanie przygotowawcze z tytułu nielegalnego przekroczenia granicy.

W tym roku zatrzymano 84 nielegalnych migrantów z Gruzji.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!