Niedziela Palmowa w Wilnie

Dzisiaj (14 kwietnia) Kościół Katolicki obchodzi Niedzielę Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień, będący okresem wyciszenia, skupienia i przeżywania męki i śmierci Chrystusa. Tego dnia wierni przynoszą do kościoła do poświęcenia palemki, symbolizujące nie tylko męczeństwo Chrystusa, ale także odradzające się życie. Liturgia wspomina w tym dniu uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.

zw.lt
Niedziela Palmowa w Wilnie

PODCASTY I GALERIE