Nie żyje Stanisław Lagun – wybitny wilnianin i pionier Szczecina

Nigdy nie zapomnę atmosfery tego miejsca, ducha utkwionego w książkach i obrazach wiszących na ścianach Jego pokoju – niestety Pan Stanisław spał, nie udało mi się z nim porozmawiać.

Bartosz Frątczak
Nie żyje Stanisław Lagun – wybitny wilnianin i pionier Szczecina

Zrobiłem jedynie kilka fotografii które przemawiały za niego. Kolejne spotkanie również nie doszło do skutku z powodu złego stanu zdrowia Pana Laguna.

Dziś już nie będzie to możliwe – Wybitny Wilnianin i pionier Szczecina, założyciel teatru lalek „Pleciuga” Stanisław Lagun nie żyje. Zmarł 11 maja 2014 roku w Szczecinie.

W encykopedi.szczecin.pl czytamy:

„Stanisław Lagun urodził 27 marca 1919 roku w Wilnie. Pochodzi z rodziny kupieckiej. W wieku siedmiu lat wstąpił do harcerstwa. W latach 1933-1939 był zawodnikiem i działaczem sportowym. Po zajęciu Wilna przez wojska radzieckie został aresztowany i skazany na śmierć za próbę obalenia ustroju. Po zmianie wyroku przez władze okupacyjne, został skazany na dwadzieścia lat ciężkich robót i zesłany do obozu pracy koło Irkucka. Po ucieczce z obozu w 1943 roku ukrywał się.

Dzięki pomocy anonimowych ludzi uzyskał papiery na nazwisko Piotr Gwoździński. Wkrótce po dotarciu do rodzinnego Wilna, został aresztowany przez Niemców i wywieziony na przymusowe roboty do III Rzeszy, gdzie pracował jako robotnik w fabryce włókienniczej Karla Henschela w Hessisch-Lichtenau. Po zakończeniu wojny osiadł w Szczecinie (12 maja 1945). Niemal od początku wziął czynny udział w organizowaniu życia kulturalnego i sportowego miasta. Był jednym z inicjatorów powołania do życia Teatru Lalek „Rusałka” (obecnie „Pleciuga”), a także pierwszym dyrektorem tej placówki (od 1 listopada 1953 do 1955). Później kierował licznymi placówkami kulturalnymi Szczecina i Pomorza Zachodniego, m.in. prowadził amatorski zespół lalkowy w Domu Kultury w Świnoujściu, kierował Domem Kultury Kolejarza. W 1977 roku przeszedł na emeryturę.
Był zasłużonym dla miasta działaczem społecznym i jednym z pomysłodawców budowy Pomnika Pionierów Szczecina 1945-1946, który w 1995 roku stanął na kwaterze 88 przy alei Zachodniej Cmentarza Centralnego. Pracował na rzecz Komitetu Pamięci Pionierów Szczecińskiej Kultury, dla których zorganizował m.in. pielgrzymkę do Watykanu i do Katynia. Zainicjował kontakty z Polakami na Wileńszczyźnie. Czynnie działał w Związku Piłsudczyków RP w Szczecinie.”

Msza żałobna za duszę śp. Stanisława Laguna została odprawiona w katedrze św. Jakuba w Szczecinie 16 maja o godz. 13.

PODCASTY I GALERIE