Nie żyje Jan Dowgiało

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego dyrektora Gimnazjum im. Władysława Syrokomli (byłej Szkoły Średniej nr 19) Jana Tadeusza Dowgiały. Jego serdeczność, życzliwość wobec nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, sprawiedliwość wobec uczniów, rzadki dar zjednywania ludzi, wysoka kultura osobista czyniły z Niego osobę powszechnie lubianą i szanowaną.

zw.lt
Nie żyje Jan Dowgiało

Jan Tadeusz Dowgiało urodził się 4 stycznia 1940 roku. W 1958 r. ukończył Szkołę Średnią nr 26 (obecnie Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego). Studiował w Instytucie Nauczycielskim w Nowej Wilejce i w Instytucie Pedagogicznym w Grodnie. Pracował jako nauczyciel matematyki w podstawówce w Korwiu w rejonie wileńskim, pełnił obowiązki
wicedyrektora tej szkoły oraz polskiej Szkoły Ośmioletniej w Jałówce (obecnie – Gimnazjum im. Św. Jana Bosko). W 1980 roku został mianowany na dyrektora Szkoły Średniej w Ławaryszkach.

W latach 1982-2004 był dyrektorem Szkoły Średniej nr 19 w Wilnie. Dzięki Jego staraniom w 1983 r. szkole nadano imię Władysława Syrokomli. Jan Tadeusz Dowgiało był nagradzony wieloma dyplomami honorowymi Ministerstwa Oświaty i Nauki. W 1999 r. został odznaczony Krzyżem
Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W latach zaś 2004-2013 pozostał pracować jako nauczyciel matematyki. Więzi z placówką się nie urwały i w latach późniejszych, był częstym, mile oczekiwanym gościem tradycyjnych świąt szkolnych. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej“

Rodzinie i Bliskim składamy kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia. Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie.

Pogrążona w smutku społeczność Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE