Nie żyje Aleksander Sokołowski

30 czerwca w wieku 87 lat zmarł fizyk, nauczyciel akademicki, doktor nauk pedagogicznych, docent, poeta Aleksander Sokołowski.

zw.lt
Nie żyje Aleksander Sokołowski

A.Sokołowski urodził się 26 lutego 1935 r. we wsi Nielidziszki rej. wileńskiego. W 1956 r. ukończył Szkołę Średnią w Miednikach. W latach 1959-1961 studiował na Wydziale Fizyczno – Matematycznym Instytutu Nauczycielskiego w Nowej Wilni.

Po studiach pracował jako nauczyciel, wicedyrektor, dyrektor szkół polskich na Wileńszczyźnie. W latach 1968-1970 studiował fizykę w Instytucie Pedagogicznym (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny) w Szawlach. W latach 1970-1988 pracował jako wizytator w Wydziale Oświaty Okręgu Wileńskiego. Od 1988 r. pracował na Wydziale Pedagogicznym (obecnie Edukologii) Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Wykładał na Uniwersytecie Polskim w Wilnie (obecnie Universitas Studiorum Polona Vilnensis).

W 1991 r. w Naukowo-Badawczym Instytucie Środków Nauczania i Podręczników Szkolnych Radzieckiej Akademii Nauk w Moskwie obronił pracę doktorską uzyskując stopień naukowy doktora nauk pedagogicznych. Opublikował ponad 30 artykułów naukowych w kraju i za granicą, m. in. Jak studenci postrzegają swoich byłych nauczycieli [w:] Edukacja i komunikacja cz. II, III Międzynarodowa Konferencja „Nauka a jakość życia”, „Studium Vilnense” 1994, nr. 8; La presence de Mickiewicz dans la poesie polonaise et lituanienne, [w:] „Actes du colloque Lyon, 8 at 9 decembre 1998, Bicentenaire Adam Mickiewicz poete qui unit la Lituanie, la Prolonge et la France. Editions PROFAC 1999, monografię pt. Polityka oświatowa i naukowa III Rzeszy niemieckiej w okupowanej Litwie (1941-1944).

W twórczość poetycką zaangażował się od wczesnej młodości, wydał 9 tomików wierszy, m.in. Iskrzące się drzewo (1986); Wiatraki historii (1990); Kolce losu (1992); Kontrasty (1993); Podanie o zwrot ziemi (1993); Dzierżawa (1996); Pszczoły i ludzie (2003); Umykające chwile (2003); Maraton miłości. Erotyki. (2003).

Twórczość Sokołowskiego jest włączona do wielu antologii wydanych na Litwie i w Polsce: Poezja Polska. Antologia tysiąclecia, Warszawa, 2002 i in.

W 2004 r. w Światowy Dzień Poezji pod patronatem UNESCO w Warszawie Aleksander Sokołowski otrzymał nagrodę literacką za promowanie literatury polskiej na Litwie. Swoje wiersze czytał w Wiedniu i Lyonie.

Od 1991 r. był członkiem Związku Pisarzy Litwy, od 1989 – założycielem i prezesem Sekcji Literatów Polskich przy Związku Pisarzy Litwy, od 1994 r. – członkiem Związku Literatów Polskich. Dzięki aktywnej pracy Sekcji Polskiej na Wileńszczyźnie zachowana została ciągłość literatury polskiej. Teraz na Litwie istnieje wielopokoleniowa literatura polska. Aleksander Sokołowski otrzymał australijską nagrodę „Polcul Foundation” w 1997 roku.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

PODCASTY I GALERIE