„Nie jest kolorowo”: Wsparcie dla ponad 30 szkół na Wileńszczyźnie

W ramach projektu "Nie jest kolorowo" Stowarzyszenie Traugutt.org udzieliło wsparcia dla 31 polskich szkół na terenie Wileńszczyzny.

zw.lt
„Nie jest kolorowo”: Wsparcie dla ponad 30 szkół na Wileńszczyźnie

Fot. Traugutt.org

Projekt „Nie jest kolorowo”, to akcja charytatywna Stowarzyszenia Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego, organizowana od 2015 roku na terenie województwa pomorskiego. Przedmiotem zbiórki są przybory szkolne – artykuły piśmiennicze, zeszyty, farby, kredki oraz praktyczne pomoce dydaktyczne takie jak mapy, plansze, gry, podręczniki, płyty cd, które są przekazywane uczniom polskich placówek edukacyjnych za wschodnią granicą.

Tegoroczna edycja zbiórki odbyła się w dniach 8-26 maja 2017 roku. Przybory zbierali uczniowie z ponad 50 szkół z województwa pomorskiego. Do akcji włączyły się także osoby prywatne, lokalne firmy oraz Polonia mieszkająca w Anglii. Po zakończeniu zbiórki wolontariusze stowarzyszenia odwiedzili osobiście ponad 50 szkół na Pomorzu, aby odebrać zebrane dary. Wszystkie przybory zostały następnie posortowane i spakowane w siedzibie stowarzyszenia w Pruszczu Gdańskim.

Film z pakowania darów:

Zebrano ponad 4 tony artykułów szkolnych. Aby dostarczyć uzbierane materiały szkolne do uczniów polskich placówek na Wschodzie wolontariusze stowarzyszenia Traugutt.org odbyli pięć zagranicznych podróży (łącznie około 14 000 km na Litwie, Ukrainie i Białorusi).

Stowarzyszenie Traugutt.org odwiedziło Wileńszczyznę dwukrotnie – w lipcu oraz wrześniu.

Film z lipcowej wizyty na Wileńszczyźnie:

W sumie pomoc na Litwie otrzymało 31 placówek:
1. Szkoła-Przedszkole w Glinciszkach,
2. Przedszkole w Anowilu,
3. Żłobek-Przedszkole w Mejszagole,
4. Przedszkole w Awiżeniach,
5. Wspólnota Miłosierdzia Bożego w Sołecznikach,
6. Szkoła-Przedszkole w Wielkich Kabiszkach,
7. Przedszkole w Niemenczynie,
8. Żłobek-Przedszkole w Niemenczynie,
9. Przedszkole w Bezdanach,
10. Żłobek-Przedszkole w Mickunach
11. Szkoła – Wielofunkcyjne Centrum w Wesołówce
12. Świetlica Dom, który czeka w Nowej Wilejce,
13. Świetlica Kropla nieba w Rudominie,
14. Świetlica Muszelka w Rukojniach,
15. Szkoła Podstawowa w Jęczmieniszkach
16. Szkoła Podstawowa im. św Faustyny Kowalskiej w Rzeszy
17. Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego w Mejszagole,
18. Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie,
19. Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach,
20. Gimnazjum im. Konwickiego w Bujwidzach,
21. Szkoła – Wielofunkcyjne Centrum w Mościszkach,
22. Żłobek – Przedszkole w Ławaryszkach,
23. Szkoła Podstawowa im. Czesława Miłosza w Pakienie,
24. Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach,
25. Gimnazjum w Awiżeniach,
26. Szkoła Podstawowa im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwi,
27. Szkoła Podstawowa w Ciechanowiszkach,
28. Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce,
29. Szkoła – Przedszkole Malowany Latawiec w Wojdatach,
30. Gimnazjum im św Stanisława Kostki w Podbrzeziu,
31. Gimnazjum im. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze.

Nadrzędnym celem projektu jest poznanie środowiska szkolnego na Wschodzie oraz ułatwienie nawiązania bezpośredniej współpracy pomiędzy placówkami z Pomorza i za granicą. Długofalowym rezultatem akcji jest wzrost świadomości zarówno wśród uczniów po obu stronach granicy oraz intensyfikacja kontaktów międzyszkolnych. Wymiernym rezultatem tych działań była wizyta 50 uczniów z Wileńszczyzny na Pomorzu w czerwcu 2017 (www.youtube.com/watch?v=fRmSzTFCa_o) oraz planowana rewizyta pomorskich dzieci na Wileńszczyźnie w 2018 roku.

Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego od 2013 roku prowadzi działalność edukacyjną, charytatywną i kulturalną, krzewi wartości patriotyczne oraz upowszechnia wiedzę historyczną. Pomaga Polakom mieszkającym za wschodnią granicą. Stowarzyszenie zajmuje się też koordynacją i wspieraniem przedsięwzięć kresowych skierowanych zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do osób starszych.

Więcej informacji o działaniach stowarzyszenia można znaleźć na stronach: www.niejestkolorowo.pl oraz www.traugutt.org.

PODCASTY I GALERIE