Nie będzie połączenia szkół w Podbrodziu

Społeczność szkolna Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu może odetchnąć z ulgą. Samorząd Rejonu Święciańskiego postanowił zrezygnować z projektu połączenia litewskojęzycznego Gimnazjum Ryto z polsko-rosyjskim Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu w zaplanowanym terminie od 1 września 2020 r. Redakcja „Kuriera Wileńskiego” została poinformowana o tej decyzji przez władze samorządowe.

Anna Pieszko
Nie będzie połączenia szkół w Podbrodziu

Fot. Małgorzata Kozicz

Jesienią ubiegłego roku polska społeczność Podbrodzia w rejonie święciańskim została zbulwersowana wiadomością o planowanym połączeniu szkół w tej miejscowości. Władze samorządowe zamierzały przekształcić polsko-rosyjskie Gimnazjum Żejmiana w filię pobliskiego, litewskojęzycznego Gimnazjum Ryto. Nauczyciele oraz rodzice obawiali się, że takie połączenie dwóch różnojęzycznych gimnazjów będzie początkiem końca polskiej szkoły, która z czasem zostałaby zdominowana, i po prostu wchłonięta przez litewskie klasy, jak to działo się np. w rejonie szyrwinckim.

„To próba lituanizacji uczniów, próba asymilacji polskiej społeczności na tych terenach” – komentowała sytuację Anna Łastowska, wicedyrektor Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu. Społeczność szkolna Żejmiany zdecydowanie opowiedziała się przeciwko połączeniu placówek, wystosowała pisma do najwyższych władz państwowych oraz oświatowych – do prezydentów obu krajów, resortów edukacji i oświaty, Ambasady RP w Wilnie, Departamentu Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL, mera Samorządu Rejonu Święciańskiego, a także do Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”. Sporo uwagi problemowi poświęciły również media polskie na Litwie, w tym nasz dziennik (artykuł „Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu: reorganizacja czy lituanizacja?”, Nr 6 Magazynu Kurier Wileński z dn. 8-14 lutego 2020).

Nauczyciele oraz rodzice wątpili zwłaszcza w zasadność połączenia dwóch dużych szkół, posiadających w pełni skompletowane klasy. „Nasza placówka jest niemała, liczy ponad 360 uczniów. W Gimnazjum Ryto uczy się ponad 400 uczniów. Jaki sens ma łączenie dwóch dużych szkół?” – pytała dyrektor Żejmiany Edita Meškovienė. Niepoważny wydawał się też argument, aby reorganizacja przyczyniła się do podniesienia jakości nauczania – przy jednoczesnej redukcji etatów pedagogów pomocniczych.

Jeszcze podczas przygotowywania artykułu do magazynu „Kuriera Wileńskiego” na temat reorganizacji gimnazjów w Podbrodziu, wysłaliśmy drogą mailową zapytanie do mera Samorządu Rejonu Święciańskiego, Rimantasa Klipčiusa, z prośbą o uzasadnienie planów połączenia dwóch szkół. List od redakcji, datowany na 22 stycznia br., doczekał się odpowiedzi z samorządu 12 lutego, już po ukazaniu się publikacji. Jak poinformowano w urzędowym piśmie, na razie wstrzymano się od zamiaru połączenia gimnazjów.

Poniżej publikujemy treść listu nadesłanego z Samorządu Rejonu Święciańskiego.

„Grupa robocza, powołana w Samorządzie Rejonu Święciańskiego, poddała analizie wyniki realizacji ogólnego planu reorganizacji sieci szkół ogólnokształcących w latach 2016-20, a także zmiany, które dokonały się w szkołach i ich środowisku w latach realizowania planu. Oceniając obecny stan sieci placówek oświatowych w samorządzie, jak również rozwiązania, które trzeba podjąć w celu podniesienia wyników nauczania, racjonalnego wykorzystania środków budżetowych zarówno państwowych, jak też samorządowych, lepszego świadczenia usług edukacyjnych dla uczniów, grupa robocza rozważała niejedną możliwość reorganizacji szkół we wszystkich miastach rejonu – zarówno w Święcianach, jak też w Nowych Święcianach czy Podbrodziu” – tak samorząd uzasadnia potrzebę reorganizacji placówek.

 Jako jedną z opcji podczas reorganizacji sieci szkół brano pod uwagę możliwość połączenia obydwu gimnazjów w Podbrodziu – jak przyznaje się w piśmie. „Podczas przygotowywania ostatecznych wniosków, w celu wyjaśnienia akceptowalności regulacji szykowanego projektu dla społeczności szkół, na początku grudnia odbyło się spotkanie z rodzicami Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu, nauczycielami obydwu szkół, podczas którego dyskutowano na temat korzyści i aktualności takiej zmiany. Po dokonaniu oceny zarówno posiadanych materiałów, jak też propozycji i obaw społeczności placówek oświatowych Podbrodzia, postanowiono nie przekazywać placówkom do rozpatrzenia ani zatwierdzać przez radę samorządu projektu połączenia gimnazjów Ryto i Żejmiana w Podbrodziu od 1 września 2020 r.” – poinformowano w przesłanej odpowiedzi.

W piśmie dodaje się również, że „w żadnym z omawianych wariantów ewentualnej reorganizacji nie przewiduje się zmiany języka nauczania ani zmniejszenia liczby klas z polskim/rosyjskim językiem nauczania. Samorząd nie kwestionuje oczekiwań rodziców, którym zależy, by ich dzieci korzystały z prawa do nauki w języku mniejszości narodowej, zapewnionego w Ustawie o oświacie RL”.

Gimnazjum Żejmiana w Podbrodziu jest obecnie jedyną szkołą z polskim językiem nauczania w rejonie święciańskim na Litwie. Placówka prowadzi nauczanie w pionie polskim i rosyjskim, w klasach od 1-12. Obecnie uczy się tu 367 uczniów. W przyszłym roku szkoła będzie obchodziła 70-lecie istnienia. Polacy w Podbrodziu stanowią prawie połowę mieszkańców, ich odsetek według spisu ludności z 2011 r. jest szacowany na 45 proc. Litwini stanowią tu 27 proc. ludności, Rosjanie – 19 proc.

PODCASTY I GALERIE