Nie będzie dwujęzycznych napisów?

Sejmowy Komiet Praw Człowieka zaaprobował w minionym tygodniu projekt Ustawy o mniejszościach narodowych, który w Sejmie złożyła AWPL, jednak wykreślił z niego zapis o dwujęzycznych napisach.

BNS
Nie będzie dwujęzycznych napisów?

Fot. Ewelina Mokrzecka

Komitet zaaprobował projekt po uwzględnieniu poprawek konserwatysty Valentinasa Stundysa. Według poprawionego projektu osoby, które nie władają językiem państwowym lub znaja go źle, na terenach zwarcie zamieszkałych przez mniejszości narodowe, będą mogły zwracać się do urzędów w języku ojczystym. Instytucje państwowe i samorządowe będa musiały jednak zadbać, aby cała dokumentacija była prowadzona w języku litewskim.

Nazwy w języku niepaństwowym będą mogły pojawiać się tylko na szyldach z nazwami organizacji i wspólnot mniejszości narodowych. Obok nazwy w języku mniejszości powinnien będzie znaleźć się odpowiednik w języku litewskim.

W ubiegłym tygodniu Sejm skreślił z porządku czwartkowych obrad projekty Ustaw o mniejszościach narodowych oraz pisowni imion i nazwisk. Gediminas Kirkilas zapewnił wowczas, że socjaldemokraci nadal popierają projekty i niewykluczone, że Sejm zajmie się projektami już w najbliższy czwartek.

PODCASTY I GALERIE