Naukowcy z 10 krajów w Wilnie – o perspektywach Europy Środkowo-Wschodniej

Po południu w Litewskiej Bibliotece Narodowej im. Martynasa Mažvydasa w Wilnie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja pt. "Rok 1918 na Litwie i w Polsce ze współczesnej perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej: historia, polityka i kultura”, poświęcona stuleciu odbudowy państwowości Litwy i Polski.

zw.lt
Naukowcy z 10 krajów w Wilnie – o perspektywach Europy Środkowo-Wschodniej

Fot. Roman Niedźwiecki

Konferencja ma na celu omówienie drogi do odbudowy niepodległości Litwy i Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a także przedstawienie najnowszych badań dotyczących rozwoju polskiego i litewskiego odrodzenia narodowego początku XX wieku oraz poglądów na tradycje polityczne Litwy i Polski.

Obok tematów historycznych, uczestnicy konferencji będą rozmawiali o problemach współczesnego świata: paradygmatach politycznych dzisiejszej polityki zagranicznej Polski i Litwy, miejscu obu krajów w Europie i na świecie.

„Ma to ogromne symboliczne znaczenie, że w roku stulecia odzyskania niepodległości możemy wspólnie pochylić się nad polskim i litewskim odrodzeniem narodowym, tradycją polityczną naszych narodów. Podstawą takich refleksji, jak zawsze w badaniach naukowych, jest społeczność akademicka” – powiedziała witając zebranych ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska.

Jak przypomniała, konferencja w Wilnie została zorganizowana we współpracy kilku uczelni: Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie, Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie oraz absolwentów Wschodniej Szkoły Letniej Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

„Wschodnia Szkoła Letnia jest miejscem, gdzie kształtuje się myśl polityczna dzisiejszej Europy Wschodniej, miejscem, gdzie panuje duch zrozumienia tego, co najważniejsze dla Europy Wschodniej, duch wzajemnego szacunku dla naszych tradycji, podkreślający wspólnotę losów i historyczne wyzwania. Jestem pewna, że ta wyjątkowa atmosfera będzie także towarzyszyła naszej konferencji” – podkreśliła ambasador Doroszewska.

Współorganizatorami konferencji są także Ambasada Rzeczyspopolitej Polskiej w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, Biblioteka Narodowa im. M. Mažvydasa, Instytut Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Politolog i historyk dr Andrzej Pukszto z Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie zaznaczył, że w konferencji biorą udział przedstawiciele 10 krajów: Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Czech, Bułgarii, Armenii, Gruzji, USA oraz Rosji.

W obradach uczestniczą historycy, politolodzy, socjolodzy, kulturolodzy, filolodzy oraz eksperci innych dziedzin. Konferencja potrwa do czwartku.

PODCASTY I GALERIE