Naukowcy badają tożsamość mieszkańców Wileńszczyzny

Jak postrzegają siebie mieszkańcy Wileńszczyzny na tle całej Litwy, co myślą na temat swojej tożsamości i jakie kwestie z nią związane są dla nich ważne? Instytut Badań Etnicznych przy litewskim Centrum Badań Socjalnych realizuje projekt naukowy „Mniejszości Etniczne na Litwie Wschodniej: wyraz tożsamości etnicznej, obywatelskiej, regionalnej i lokalnej”. Badania prowadzone są od 2012 r., a jesienią bieżącego roku mają zostać ogłoszone ich wyniki.

Małgorzata Kozicz
Naukowcy badają tożsamość mieszkańców Wileńszczyzny

Fot. Konstanty Gryniewicz

Celem projektu jest zbadanie konfiguracji i przejawów tożsamości mieszkańców Wileńszczyzny. Badaniom socjologicznym poddawani są Polacy, Litwini, Rosjanie, Białorusini mieszkający w Ejszyszkach, Solecznikach i Święcianach.

„Są to badania jakościowe – nie ankietujemy respondentów, tylko przeprowadzamy wyczerpujące wywiady z ludźmi – od najstarszych do najmłodszych. Rozmawiamy o wynikających problemach, o sprawach tożsamości. Wileńszczyzna to historycznie i kulturowo niezwykle bogaty region i nasze doświadczenia jako badaczy są bardzo cenne” – mówi jedna z naukowców, zaangażowanych w projekt, dr Kristina Šliavaitė z Wydziału Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Witolda Wielkiego.

Jak mówi badaczka, na razie za wcześnie na przedstawienie uogólnień, gdyż badanie dopiero zbliża się ku końcowi, można się jednak pokusić o pewne spostrzeżenia.

„Aktualne dla ludzi tamtego regionu są zmiany w Ustawie o oświacie i idące za tym wyzwania dla uczniów i nauczycieli, pisownia nazw miejscowości i nazwisk, język polski w dokumentach tożsamości i w przestrzeni publicznej w miejscach zwarcie zamieszkanych przez Polaków” – wymienia dr Šliavaitė.

„Można zauważyć, że etniczna tożsamość jest dla mieszkańców Wileńszczyzny bardzo ważna. Jest dla nich bardzo istotne, w jakim języku rozmawiają, jakich języków używają w zależności od rozmówcy, jaką szkołę wybierają dla dzieci. Rodziny różnie strategują swoją przyszłość – jedno dziecko wysyłane jest do szkoły polskiej, inne do litewskiej i właśnie poprzez rozmowy i pytania, uzasadnienie tych decyzji przychodzi zrozumienie wyborów tych ludzi, jak widzą oni swoją przyszłość, jak się czują w tym społeczeństwie” – opowiada naukowiec.

Według Kristiny Šliavaitė w unikaniu lub zaostrzaniu napięć pomiędzy mniejszościami etnicznymi a innymi mieszkańcami Litwy istotna jest rola mediów i polityków.

Badanie, którego wyniki zostaną ogłoszone za kilka miesięcy, jest finansowane przez Radę Nauki Litwy.

PODCASTY I GALERIE