„Następny temat”. Ujednolicone nauczanie litewskiego – jakim kosztem, jaki efekt?

Od września nauka języka litewskiego we wszystkich szkołach polskich odbywa się według nowego programu – takiego samego, jak w szkołach litewskich. Na równi z litewskimi rówieśnikami język ten poznają również uczniowie klas początkowych. Co prawda, wielu z nich w momencie przyjścia do szkoły zna zaledwie kilka słów po litewsku. Czy system oświaty mniejszości narodowych został przygotowany na takie zmiany? Dlaczego nauczyciele i dyrektorzy są pozostawieni sami sobie w obliczu nowego wyzwania? Czy polskie dzieci mają opory przed nauką litewskiego? Te i inne pytania zadamy w czwartek o godz. 9.35 w nowej audycji Radia Znad Wilii „Następny temat”. Zapraszamy do dyskusji!

Małgorzata Kozicz
„Następny temat”. Ujednolicone nauczanie litewskiego – jakim kosztem, jaki efekt?

Fot. Joanna Bożerodska

Maturzyści szkół polskich zdają ujednolicony egzamin z języka litewskiego od 2013 roku. Przez szereg lat startowali z przegranych pozycji, mając na swoim koncie o kilkaset godzin lekcyjnych mniej niż młodzież ze szkół z litewskim językiem nauczania. Ujednolicone programy nauczania w klasach 1-10 wprowadzono dopiero w tym roku szkolnym. Co prawda, już w ubiegłym roku nowy program nauczania został wprowadzony w szkołach 5,7,9, a szkoły, które „czuły się na siłach”, mogły wprowadzić nowy program w klasach 1 i 3. Brakowało jednak – i brakuje nadal – podręczników, dostępu do literatury, pomocy metodycznych dla nauczycieli, pomocy audiowizualnych dla uczniów, wreszcie godzin lekcyjnych. Lituaniści krytykują sam program, który – zwłaszcza w klasach początkowych – jest całkowicie niedostosowany do potrzeb dzieci, które prawie nie znają języka litewskiego.

„W podręcznikach brak prostych tekstów, co uniemożliwa konstruowanie własnych wypowiedzi przez uczniów, brak nauczania umiejętności komunikacyjnych w zwykłych sytuacjach życiowych. Mamy kupione nowe podręczniki, ale widzę, że leżą one na ławkach, a nauczyciel sam przygotowuje cały materiał na lekcję języka litewskiego. Nikt tak się nie szykuje do lekcji, jak lituanista ” – mówi dyrektor Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Janina Wysocka.

Dyrektor Szkoły im. Szymona Konarskiego Walery Jagliński zauważa, że mimo teoretycznego ujednolicenia, liczba lekcji języka litewskiego w szkołach polskich i tak jest mniejsza niż w litewskich. Często litewski jest dodawany kosztem innych przedmiotów, na przykład wychowania fizycznego.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rejonu Wileńskiego Roman Juchniewicz uważa, że wskutek niedostosowanego programu dzieci w szkołach mniejszości narodowych przeżywają napięcie emocjonalne, niechętnie uczą się litewskiego, niewspółmiernie dużo czasu muszą poświęcać na naukę. Poradnia przeprowadziła niedawno ankietę internetową wśród rodziców uczniów klas początkowych. Szczegółowe wyniki badania zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu, Juchniewicz wskazuje jednak, że według wstępnych danych około 70 proc. rodziców uważa ujednolicone nauczanie za problem.

„Przez cztery lata maturzyści szkół polskich składają ujednolicony egzamin. Wyniki są coraz gorsze, oznacza to, że nauczyciele i uczniowie nie mogą dostosować się do narzuconych reguł. Jedyne wyjście to powrót do różnych programów – języka litewskiego jako ojczystego i jako państwowego” – mówi Józef Kwiatkowski, prezes Polskiej Macierzy Szkolnej.

Jakie jest stanowisko Ministerstwa Oświaty i Nauki w tej sprawie? Przed jakimi wyzwaniami stają na co dzień nauczyciele języka litewskiego? Jak to się dzieje, że dzieci rozpoczynają naukę w pierwszej klasie w ogóle nie znając litewskiego? Porozmawiamy o tym w czwartek o godz. 9.35 w audycji „Następny temat”. Zapraszamy do dyskusji, komentowania i wyrażania własnych opinii na ten temat – można dzwonić do studia pod numer (8-5)270 55 22, zostawiać komentarze pod artykułem lub na profilu Radia Znad Wilii na Facebooku!

PODCASTY I GALERIE