Wilno i Wileńszczyzna
Małgorzata Kozicz

Następny temat: Studium o mniejszościach narodowych – jest strategia?

Studium na temat mniejszości narodowych, przygotowane przez naukowców Centrum Studiów Europy Wschodniej nie przedstawiło nowatorskich propozycji - jest raczej powtórzeniem tego, co na temat sytuacji mniejszości narodowych w rejonach podwileńskich mówi się od dawna. O propozycjach dla mniejszości narodowych rozmawiamy z jednym z autorów studium Gediminasem Kazėnasem.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!