Wilno i Wileńszczyzna
Małgorzata Kozicz

Następny temat: Dobroczynność, czyli jak pomagać mądrze

W okresie przedświątecznym wszyscy chcemy być trochę lepsi, bardziej aktywnie bierzemy udział w akcjach charytatywnych, chcemy wykazać się dobrocią i pomóc innym. Jak to robić mądrze, żeby nasze środki zostały pokierowane właściwie? Co kieruje ludźmi, którzy poświęcają się innym pracując społecznie? Gośćmi programu Następny temat są Adam Jurewicz z fundacji Ad Bonum, Aneta Gurniewicz z Hocpicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki i Ernest Tylingo z grupy Will'N'Ska.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!