Narodowe Czytanie 2020

Narodowe Czytanie to ogólnokrajowa akcja rozpowszechniania czytelnictwa prowadzona od 2012 roku w całej Polsce i wśród Polaków za granicą pod patronatem Pary Prezydenckiej.

instytutpolski.pl
Narodowe Czytanie 2020

Fot. Instytut Polski/Facebook

Co roku Polacy zbierają się w miejscach publicznych i wspólnie czytają wybrane dzieło klasyki literackiej. W tym roku postanowili podzielić się doświadczeniem z litewskimi sąsiadami i po raz pierwszy przeprowadzić tę akcję wspólnie, odtwarzając wspólne dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

3 września o godz. 18:00 w Klubie Pisarzy odbędzie się czytanie po polsku i po litewsku dwóch dzieł klasycznego dramatu polskiego i litewskiego: „Balladyny” Juliusza Słowackiego i „W cieniu olbrzyma” Balysa Sruogi. Teksty obydwu sztuk są dostępne na stronie Instytutu Polskiego w Wilnie i partnerów w obu językach.

Instytut Polski w Wilnie zaprasza wileńską publiczność do wspólnej lektury obu dzieł w obydwu językach, którą poprowadzą wileńscy aktorzy. Zachęcajá tym samym mieszkańców Wilna do wyboru fragmentów jednej ze sztuk w dowolnym języku i do ich prezentacji na scenie.

Fot. Instytut Polski/Facebook
PODCASTY I GALERIE