Narkiewicz zarzuca premierowi kłamstwo

W piątek (4 września) wiceprzewodniczący sejmu Jarosław Narkiewicz wydał oświadczenie w którym zarzuca premierowi Algirdowi Butkevičiusowi kłamstwo. Publikujemy całość:

zw.lt
Narkiewicz zarzuca premierowi kłamstwo

Fot. BFL/Andrius Ufartas

2 września tego roku w litewskich mediach ukazały się wypowiedzi premiera Republiki Litewskiej Algirdasa Butkevičiusa dotyczące środowego strajku organizowanego przez rodziców uczniów ze szkół mniejszości narodowych.

Premier oświadczył: „(…) dla uczniów, które uczęszczają do polskich szkół, „koszyczek ucznia” jest praktycznie o 40 proc. większy niż, na przykład, dla uczniów, które uczą się w szkołach litewskich”.

Publicznie oświadczam, że wypowiedź Szefa Rządu jest kłamliwa i myląca. Należy podkreślić, że według metodyki naliczania i podziału środków „koszyczka ucznia”, w szkołach mniejszości narodowych na Litwie „koszyczek ucznia” jest zwiększony nie o 40 proc., a tylko o 20 proc., a dla pobierających naukę według programu kształcenia przedszkolnego – tylko o 5 proc.

Szkoły litewskie, znajdujące się w rejonach wileńskim, trockim, solecznickim, elektreńskim, szyrwinckim, święciańskim oraz samorządach Miasta Wilna i Wisagini, otrzymują taki sam, czyli o 20 proc. zwiększony „koszyczek ucznia”.

Na przykład, roczny „koszyczek ucznia” w Szkole Średniej „Ryto” (litewski język wykładowy) w Dziewieniszkach w rejonie solecznickim wynosi 231.395 euro, a w znajdującej się obok Szkole Średniej im. Adama Mickiewicza (polski język wykładowy) wynosi 197.460 euro. Ponadto współczynnik taryfy wynagrodzenia pedagogów w większości szkół litewskich w wymienionym rejonie dodatkowo jest zwiększony jeszcze o 5-20 proc.

Pomijany też fakt, że jeszcze przed 5 laty we wspomnianych litewskich szkołach „koszyczek” był zwiększony o 20 proc. Tymczasem szkołom mniejszości narodowych przeznaczony był tylko o 15 proc. zwiększony „koszyczek ucznia”, a 5 proc. dodano tylko w celu pokrycia dodatkowych wydatków, powstałych w wyniku ujednolicenia w 2011 roku egzaminu z języka litewskiego (kwalifikacja nauczycieli, zwiększona liczba lekcji).

Inna kłamliwa informacja, którą przedstawił Szanowny Premier, dotyczy środków, przeznaczanych na nabycie podręczników.

Według Szefa Rządu, w rejonie wileńskim na jednego ucznia w polskiej szkole przeznacza się trzykrotnie więcej, a w rejonie solecznickim nawet czterokrotnie więcej środków na nabycie podręczników. Ale fakt jest taki, że przeznacza się tylko 2,91 euro, t. j. o 12,5 proc. więcej.

Należy zaznaczyć, że wydatki w polskich szkołach są większe w porównaniu ze szkołami litewskimi, dlatego żądania Forum Rodziców, strajkujących rodziców – zwiększenie „koszyczka ucznia” w szkołach mniejszości narodowych o 50 proc. – jest logiczne i uzasadnione.

Czyżby Premier zamiast tego, by wysłuchać i rozwiązać nie raz nagłaśniane przez obywateli problemy, dąży do okłamywania litewskiego społeczeństwa, zastraszania mniejszości narodowych i publicznego dyskredytowania ich starań w obronie swych praw?

Takie działania Premiera skłócają społeczności litewską i mniejszości narodowych.

Za okłamywanie społeczeństwa oraz przedstawianie zmyślonych informacji proponuję Premierowi publicznie przeprosić obywateli i, zamiast ich skłócać, zwrócić uwagę na rozwiązanie nagłaśnianych problemów.

PODCASTY I GALERIE