Narkiewicz: Polska edukacja powinna być konkurencyjna

Obecnie na Litwie w ok. 50 polskich placówkach oświatowych: w przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich i uczelni wyższej uczy się 11 tys. uczniów. Polska edukacja musi być konkurencyjna, by młodzież odnalazła się na litewskim rynku pracy - podkreśla w rozmowie z Polską Agencją Prasową zastępca przewodniczącego Sejmu Republiki Litewskiej Jarosław Narkiewicz.

PAP
Narkiewicz: Polska edukacja powinna być konkurencyjna

Fot. Ewelina Mokrzecka

2014 rok jest wyraźną cezurą dla polskiej edukacji na Litwie. Działająca od 2007 roku filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie od tego roku akademickiego może kształcić magistrów; uczy się tam 450 studentów. ,,Pokazaliśmy całemu światu, że my, rdzenni mieszkańcy Wileńszczyzny, za pomocą naszych i rozumiejących nasze potrzeby braci Litwinów, ale przede wszystkim rozumiejących nasze potrzeby naszych rodaków w Polsce, możemy realizować ten zacny cel uczenia w języku polskich na wszystkich szczeblach edukacji” – powiedział. Od kilkudziesięciu lat trwały starania, by Polakom mieszkającym na Litwie umożliwić studiowanie na wyższej uczelni w języku ojczystym.

Teraz bój toczy się o jakość nauczania. Narkiewicz podkreśla, że największym wyzwaniem dla polskiej edukacji na Litwie jest stworzenie takich warunków nauczania, aby ta jakość nauczania była na tyle konkurencyjna, by umożliwiła młodzieży odnalezienie się na litewskim rynku pracy.

Obecnie naukę w języku polskim wybiera na Litwie ok. 50-60 proc. młodzieży. Narkiewicz wskazuje, że dane z ostatnich pięciu lat pokazują, że zwiększa się odsetek zdających na studia po skończeniu szkół w języku ojczystym.

PODCASTY I GALERIE