Narkiewicz: Kwestia cmentarza na Rossie musi pozostać priorytetowa

Cmentarz na Rossie powinien zostać wciągnięty na listę obiektów dziedzictwa kulturowego o państwowym znaczeniu, przy wejściu na cmentarz powinna znaleźć się tablica informująca o zasłużonych dla kultury i państwa litewskiego osobach, pochowanych na tym cmentarzu, samorząd miasta Wilna powinien przeznaczyć środki na zainstalowanie kamer monitoringu na Rossie - takie wnioski i propozycje padły podczas posiedzenia sejmowego Komitetu Oświaty, Nauki i Kultury.

zw.lt
Narkiewicz: Kwestia cmentarza na Rossie musi pozostać priorytetowa

Fot. Ewelina Mokrzecka

Z inicjatywy wiceprzewodniczącego sejmu Jarosława Narkiewicza posiedzenie poświęcone było najstarszej wileńskiej nekropolii.

„Mimo że w Wilnie zmieniły się władze, kwestia Cmentarza na Rossie w dalszym ciągu powinna pozostawać priorytetowa. Warto także zwrócić się z wnioskiem o współpracę finansową do Ministerstwa Środowiska, by w ten sposób zapewnić ciągłość prac na cmentarzu” – mówił między innymi Narkiewicz.

Podczas spotkania podsumowano prace, wykonane podczas rządów władz poprzedniej kadencji. W minionych latach między innymi wyremontowano część północnego ogrodzenia na Starej Rossie, odbudowano ściankę podporową, porządkowano zieleńce, realizowano litewsko-polski projekt „Cmentarz na Rossie w Wilnie. Badania inwentaryzacyjne, historyczne i językoznawcze”, prowadzono współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, opracowano mapę mapę, z pomocą której można odnaleźć groby znajdujące się na cmentarzu.

Spółka samorządowa Vilniaus planas przedstawiła projekt koncepcji Cmentarza na Rossie, której przygotowanie wymagało przeprowadzenia licznych badań historycznych, ikonograficznych, dendrologicznych. Po przeprowadzeniu analizy i przedstawieniu wniosków dotyczących koncepcji projekt zostanie przekazany Departamentowi Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury. Wedługb planów poprzednich władz Wilna, projekt, którego wartość sięga 242 tys. euro, miał być zakończony 1 września. Nie wiadomo na razie, czy władze nowej kadencji będą kontynuowały ten projekt.

PODCASTY I GALERIE