Należący do MSW kościół Matki Boskiej Pocieszenia oddany na potrzeby społeczeństwa

Kościół Matki Boskiej Pocieszenia znajdujący się przy ulicy Sawicz w Wilnie będzie wykorzystywany pod obrzędy religijne, projekty socjalne i działalność społeczną. Przewiduje to podpisana dzisiaj umowa pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Archidiecezji Wileńskiej.

zw.lt
Należący do MSW kościół Matki Boskiej Pocieszenia oddany na potrzeby społeczeństwa

Fot. vrm.lt

Porozumienie podpisali minister spraw wewnętrznych Eimutis Misiūnas oraz metropolita wileński Gintaras Grušas. Będzie ono obowiązywało przez 10 lat.

Ustalono, że w kościele powstanie kaplica, w której będą się odbywały nabożeństwa.

Opuszczony kościół barokowy na Starówce wileńskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przejęło od Ministerstwa Oświaty i Nauki w sierpniu 2017 roku. Resort planuje założenie tu centrum pomocy duchowej dla funkcjonariuszy i mieszkańców, oraz centrum pomocy ofiarom handlu ludźmi.

Późnobarokowy kościół Matki Boskiej Pocieszenia w roku 1677 został przekazany zakonowi augustianów. Jako zakon ubogi, zbudowali oni drewniany kościół, który spłonął w wielkim pożarze Wilna w roku 1742. W roku 1746 rozpoczęli budowę obecnego kościoła murowanego, który został ukończony w 1768 roku. Nie jest znany budowniczy kościoła. Zabudowania klasztorne pochodzą z XVIII wieku.

W 1803 zostały kupione przez Uniwersytet Wileński na seminarium duchowne. Po zamknięciu uniwersytetu była tam zlokalizowana Akademia Duchowna (1833-42). Po jej przeniesieniu do Petersburga klasztor został skonfiskowany, a kościół zamieniono na cerkiew prawosławną pod wezwaniem św. Andrzeja. Nie został przebudowany w większym stopniu; w 1919 zwrócony katolikom i odrestaurowany. W budynkach poklasztornych umieszczono seminarium nauczycielskie i obiekty pomocnicze uniwersytetu. Po II wojnie światowej, w skutek przeróbki na magazyn zniszczony. Przez wiele lat nieczynny.

PODCASTY I GALERIE