Najwięcej zaniedbanej ziemi – w rej. wileńskim

Największe obszary porzuconej, nieuprawianej ziemi znajdują się w rej. wileńskim. Rolnicy zaniedbali ziemię również w Molatach, Ucianie oraz w rejonach Trockim, Jezioroskim i Ignalińskim.

madeinvilnius.com
Najwięcej zaniedbanej ziemi – w rej. wileńskim

Fot. BNS/Josvydas Elinskas

Co roku na Litwie jest coraz mniej zaniedbanych terenów, co jest oznaką rosnącej świadomości i odpowiedzialności właścicieli gruntów rolnych. Jednak rejon wileński niestety jest wyjątkiem. Tam się znajdują spore obszary nieuprawianych gruntów, za które są naliczane wyższe podatki. 

Najnowszą informację na temat porzuconych gruntów rolnych przygotowaną przez Państwowy Fundusz Ziemi znajdziemy na interaktywnej platformie REGIA, którą stworzył Centrum Rejestrów.

Obecnie w całym kraju istnieje ok. 60 tys. porzuconych terenów, których łączna powierzchnia wynosi 34,8 tys. hektar ha. 

Najwięcej zaniedbanych terenów nadal jest w samorządzie rej. wileńskiego – 6,5 tys. działek o łącznej powierzchni 3,6 ha. Rolnicy zaniedbali ziemię również w Molatach, Ucianie jak również w rejonach trockim, jezioroskim i ignalińskim.

Według Państwowej Inspekcji Podatkowej, za zaniedbane grunty naliczany jest większy podatek. W ub. roku za nieuprawiane tereny w całym kraju naliczono 2,3 mln euro.

Obszary porzuconych gruntów rolnych są corocznie sprawdzane przez Państwowy Fundusz Ziemi. Dane te trafiają do Centrum Rejestrów, które następnie znajdziemy na mapie REGIA. 

PODCASTY I GALERIE