Najwięcej naruszeń w okręgu wileńskim?

Policja obecnie prowadzi 27 spraw dotyczących różnego rodzaju naruszeń podczas wyborów samorządowych. Od 1 stycznia do dnia dzisiejszego policja otrzymała 194 powiadomienia dotyczące naruszeń.

BNS
Najwięcej naruszeń w okręgu wileńskim?

Fot. Ewelina Mokrzecka

Najwięcej skarg było w okręgu wileńskim (52), olickim (32), uciańskim (25), tauroskim (23) i szawelskim (20).

W tym roku w głosowaniu przedterminowym wzięło udział więcej osób, niż w wyborach w roku 2011. W ciągu trzech dni udział wzięło 4,98 proc. wyborców, czyli 127 tysięcy. Przed czterema laty w głosowaniu przedterminowym udział wzięło 3,84 proc., czyli 101 tys. osób.

W wyborach samorządowych uczestniczy 15 tys. kandydatów do rad rejonowych i miejskich. 400 kandydatów ubiega się o fotel mera.

Ogólnie mieszkańcy Litwy wybiorą 1 tys. 524 radnych oraz 60 merów.

W niedzielę odbędą się też uzupełniające wybory do sejmu w okręgu jednomandatowym w Żyrmunach. O mandat posła ubiega się 12 kandydatów.

PODCASTY I GALERIE