„Najlepszym prezentem są wychowankowie szkoły”. Jubileusz „Konarskiego”

"50 lat istnienia naszej szkoły to nie tylko suche fakty, daty. To właśnie ludzie, czyli społeczność szkoły, stanowią jej największą wartość" - powiedziała dyrektor Szkoły Średniej im. Szymona Konarskiego Teresa Michajłowicz podczas jubileuszowej gali. Uroczystość poprzedziło złożenie kwiatów w miejscu stracenia patrona szkoły oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej opatrzonej mottem: "Com ja zasiał, tego nikt nie zniszczy".

Małgorzata Kozicz

„Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które, choć minione, zawsze pozostają w pamięci, a dźwięk dzwonka szkolnego przywołuje je ponownie. Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia” – mówiła w swoim przemówieniu dyrektor Teresa Michajłowicz.

„Z perspektywy mijających lat dydaktyczno-wychowawcze działania szkoły zostały uwieńczone wieloma sukcesami. Chlubą naszej szkoły są liczne osiągnięcia dydaktyczne na skalę miasta, republiki, finaliści olimpiad, trzydziestopięcioletnia działalność zespołu „Świtezianka”, teatru „Szkic”, wyróżnienie szkoły w rankingu najlepszych szkół. Jest to dla nas nobilitacja, ale i zobowiązanie do dalszego twórczego działania” – podkreśliła kierowniczka placówki.

„Jesteśmy dumni z prawie 2400 absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych uczestników życia społeczno-gospodarczego nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili i nadal opuszczają mury, niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są największym prezentem, jaki otrzymuje nasza jubilatka.Dzisiejszy dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły – nauczyciel i wychowawca, wsparciem – rodzice, a dumą – absolwenci” – powiedziała T. Michajłowicz.

Radny miasta Wilna, przewodniczący Komitetu Kultury, Oświaty i Sportu Zbigniew Maciejewski przekazał zebranym życzenia i gratulacje od mera Wilna Artūrasa Zuokasa.

„Dobre rzeczy zawsze rodzą się tam, gdzie zbierają się dobrzy ludzie, gdzie jest przestrzeń dla marzeń. Szkoła jest właśnie takim miejscem. Tu właśnie są kształcone prawdziwe wartości życiowe, tu rodzą się najpiękniejsze i najbardziej nieprawdopodobne marzenia, tu dorastają najbardziej twórczy i utalentowani młodzi ludzie, rozsławiający Wilno i Litwę na całym świecie. Gratuluję społeczności Szkoły Średniej im. Sz. Konarskiego szacownego jubileuszu i życzę dalszej owocnej pracy” – napisał w liście gratulacyjnym mer miasta.

Z. Maciejewski i starsza specjalistka Wydziału Oświaty Samorządu Miasta Wilna, kurator szkoły Weronika Markowa wręczyli dyrektorce i nauczycielom szkoły dyplomy w podzięce za długoletnią i efektywną pracę.

Do refleksji nad przemijaniem, przeszłością i przyszłością szkoły skłoniły zebranych przedstawiona na zdjęciach historia placówki a także pokazany przez uczniów spektakl jubileuszowy „Obrazki szkolne”.

Życzenia z okazji jubileuszu szkoły składali licznie przybyli dostojni goście – między innymi sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Litewskiej, prezes Radia Znad Wilii Czesław Okińczyc, konsul generalny RP w Wilnie Stanisław Cygnarowski, poseł na Sejm Litwy, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, poseł na Sejm Litwy, prezes Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz, wiceminister oświaty Litwy Edita Tamošiūnaitė, prezes zarządu spółki Lotos Ochrona Andrzej Szulc, dyrektor ds. komunikacji i CSR Grupy Lotos Jowita Twardowska, radny miasta Wilna, dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie Artur Ludkowski, dyrektorowie i przedstawiciele szkół i organizacji polskich.

Honorowymi gośćmi gali byli między innymi poprzedni dyrektorowie szkoły – Katarzyna Palionienė i Henryk Bukowski, emerytowani nauczyciele, absolwenci.

Podczas uroczystej gali społeczność szkoły nie tylko przyjmowała życzenia, lecz także sama obdarowała zebranych. Honorowe tytuły „Przyjaciela szkoły” wraz z imiennymi statuetkami otrzymali założyciel szkolnego zespołu „Świtezianka” Władysław Korkuć, Artur Ludkowski, Macierz Szkolna, Grupa Lotos SA i osobiście prezes Paweł Olechnowicz, Michał Mackiewicz oraz Ambasada RP w Wilnie.

Obchody jubileuszu szkoły będą jeszcze kontynuowane. 30 kwietnia w szkole odbędzie się jubileuszowy koncert dla rodziców oraz wręczenie nagród laureatom konkursów poświęconych jubileuszowi.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej