Najlepszy Uczeń 2018. Uroczystość w Mejszagole

W dworze Houwaltów w Mejszagole odbyła się uroczystość „Najlepszy Uczeń Roku 2018”. Władze rejonu wileńskiego odznaczyły najlepszych uczniów.

zw.lt

Zostali odznaczeni absolwenci, którzy zdobyli maksymalną liczbę punktów (100) z egzaminów maturalnych oraz laureaci olimpiad republikańskich.

„Witam tych najlepszych uczniów naszego rejonu, którzy w tym roku otrzymali tak piękne wyniki na olimpiadach, konkursach i maturze. Jest was wielu i z tego bardzo się cieszymy. Cieszymy się też z pracy nauczycieli, którzy swoją codzienną pracą oddali siebie dla was, a wy potrafiliście skorzystać z tego” – powiedziała zebranym mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.
Gospodarz rejonu zaznaczyła, że uczniowie nie tylko są „przyszłością rejonu”, ale również „przyszłością państwa”. „Egzaminy maturalne pokazały, że jesteście gotowi do nowego etapu życiowego. Udowodniliście, że skrupulatną pracą można osiągnąć naprawdę dużo” – dodała Rekść.

„Dzisiaj bierzemy udział w uroczystości, która jest świętem wszystkich tutaj zebranych uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli. Odwołując się do piłkarskich mistrzostw świata, które były ogromnym wydarzeniem, chciałabym przytoczyć słowa króla piłki nożnej Pelego: Sukces to nie przypadek, to ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, oświecenie, a przede wszystkim miłość do tego co robisz” – oświadczyła Zofia Ryżowa, zastępczyni działu oświaty rejonu wileńskiego.

W tym roku setki z egzaminów maturalnych (język obcy, matematyka, historia, informatyka) otrzymało 52 maturzystów.

Najwięcej „setek” mają uczniowie Gimnazjum Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. 8 uczniów tej placówki otrzymało 100 pkt. egzaminacyjnych.

Ogółem w rejonie maturę zdawało 630 uczniów. 56 proc. maturzystów wybrało egzamin państwowy z języka litewskiego. Egzamin zdało 80,6 proc. uczniów.

W tym roku z języków obcych górował egzamin z angielskiego. 347 uczniów wybrało język angielski.
Państwowy egzamin z matematyki, który jest niezbędny do ubiegania się o bezpłatne studia wyższe, zdawało 235 uczniów.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej