Najlepsze szkoły wybrane po raz dwudziesty

"Mamy podstawowe zadanie – by rodzice wybierali polską szkołę nie tylko dlatego, że wychowuje w duchu patriotyzmu, ale też dlatego, że kształci konkurencyjną młodzież"- powiedział wiceprzewodniczący sejmu Jarosław Narkiewicz podczas uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel". Liderami jubileuszowego rankingu Macierzy Szkolnej zostały gimnazja z Niemenczyna, Awiżeń, Jaszun i wileńska "Mickiewiczówka".

Małgorzata Kozicz
Najlepsze szkoły wybrane po raz dwudziesty

Fot. Małgorzata Kozicz

„Wszystkie szkoły są dobre, ale wśród nich niektóre wyróżniają się szczególnymi wynikami. Zachęcam, aby każda szkoła dokonała analizy tych wyników. Aby porównała swoje wyniki z wynikami szkoły sąsiedniej” – powiedział w swoim przemówieniu prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, poseł na Sejm Litwy Józef Kwiatkowski.

O kryteriach oceny i wynikach poszczególnych szkół prezez Macierzy Szkolnej mówił między innymi w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

Zawodu nauczyciela nie da się porównać z żadnym innym zawodem

„Dzisiaj spotkaliśmy się tu, by złożyć wielkie podziękowanie wszystkim, którzy są związani z oświatą polską. Przede wszystkim to podziękowania nauczycielom. Zawodu nauczyciela nie da się porównać z żadnym innym zawodem. Obiektem jego pracy nie jest drewno, metal, tylko żywe istoty, z których każda ma swój charakter, swoje uczucia, może nawet swój kaprys, który też z czegoś wynika. Narzędziem nauczyciela nie jest dłuto czy sierp, narzędziem jest słowo, gest, charakter, miłość do dziecka” – podkreślił Józef Kwiatkowski podczas uroczystości.

Nagrody w konkursie otrzymali ci nauczyciele, których uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminach maturalnych. Dyplomy uznania wspólnie z Józefem Kwiatkowskim wręczali Janusz Skolimowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stanisław Cygnarowski, konsul generalny RP na Litwie.

Szkoła polska jest już przyzwyczajona do walki o przetrwanie, teraz powinna walczyć o jakość – powiedział zabierając głos Jarosław Narkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmu RL.

Szkoły na Wileńszczyźnie nie tylko istnieją, ale i dbają o jakość nauczania

„Nasze szkoły na Wileńszczyźnie nie tylko istnieją, ale i dbają o jakość nauczania. Jakość jest rzeczą najważniejszą. Mamy podstawowe zadanie – by rodzice wybierali polską szkołę nie tylko dlatego, że wychowuje w duchu patriotyzmu, ale też kształci konkurencyjną młodzież, która będzie mogła znaleźć swoje miejsce na rynku pracy, zagwarantować sobie dobrą pozycję społeczną – to jest najważniejsze. Ten konkurs, organizowany od dwudziestu lat, niezmiernie służy, by nie zapominać o tej jakości” – mówił J. Narkiewicz.

Ambasador RP Jarosław Czubiński wręczył czternastu nauczycielom szkół polskich medale Komisji Edukacji Narodowej.

Z niepokojem patrzymy na próby ograniczania możliwości korzystania z oświaty polskiej

„Polska zwraca uwagę na to, jak na Litwie odbywa się proces edukacji młodych obywateli Litwy polskiego pochodzenia. Jesteśmy wdzięczni państwu litewskiemu za to, że stworzyło unikalne w Europie i na świecie warunki do uzyskiwania polskiego wykształcenia od przedszkola aż do wykształcenia wyższego. Ale też z niepokojem patrzymy na próby ograniczania możliwości korzystania z oświaty polskiej, jakie czasami następują. Z niepokojem obserwujemy zmiany w prawie oświatowym, które powodują utrudnienia zamiast ułatwień. Z niepokojem patrzymy też na swoistą niezdrową rywalizację, polegającą na tworzeniu szkół litewskich w środowiskach zwarcie zamieszkanych przez mniejszość polską. Mamy nadzieję, że jednak te procesy nie będą trwały, nie doprowadzą do trwałych zniszczeń w tym, co robicie na codzień” – powiedział Jarosław Czubiński.

Kulminacją uroczystości stało się nagrodzenie najlepszych szkół: miasta Wilna, miasta rejonowego oraz rejonów wiejskich. Laureatami zostały w tym roku Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie w rej.wileńskim, Gimnazjum w Awiżeniach w rej. wileńskim oraz Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach w rej.solecznickim.

„Jest to sukces szkoły, a szkoła to nauczyciele, uczniowie i rodzice. Szkoła to nie gmach, nie komputery, nie wyposażenie, tylko ci, którzy się tam uczą i którzy uczą. Jest to przede wszystkim sukces tych żywych osób” – podsumował dyrektor „Mickiewiczówki” Czesław Dawidowicz.

Dyrektor Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego Tadeusz Grygorowicz również podkreślił, że sukces jest zasługą całej społeczności szkolnej.

„Chciałbym, by gimnazjum prężnie działało, miało dostateczną liczbę uczniów, by sprostało wszystkim wymogom, miało dobrą jakość nauczania, fachowców, nauczycieli. Mam nadzieję, że pozostanie szkołą, w której każdemu jest dobrze” – powiedział T. Grygorowicz.

——

I. SZKOŁY LAUREATKI

1.Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie
2. Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie w rej.wileńskim
3. Gimnazjum w Awiżeniach w rej. wileńskim
4. Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach w rej.solecznickim

II. SZKOŁY WYRÓŻNIONE:
a) Wśród szkół m. Wilna
1. Szkoła Średnia im.Wł.Syrokomli w Wilnie
2. Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
3. Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie

b) wśród szkół miast rejonowych
4. Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach
5. Szkoła Średnia im.H.Sienkiewicza w Landwarowie, w rej. trockim

c) Wśród szkół rejonowych
6. Szkoła Średnia im.św.Kazimierza w Miednikach, w rej. wileńskim
7. Szkoła Średnia w Mickunach , w rej.wileńskim
8. Szkoła Średnia im.E.Orzeszkowej w Białej Wace, w rej. solecznickim
9. Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach, w rej.solecznickim
10. Gimnazjum w Mejszagole im.ks.J.Obrembskiego, w rej.wileńskim za znaczący wzrost wyników w rankingu

III. WYRÓŻNIONE SZKOŁY PODSTAWOWE:

1.Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
2.Polski pion podstawowy Szkoły Średniej w Jerozolimce, w Wilnie
3.Szkoła Podstawowa im.Cz.Miłosza w Pakienie,w rej.wileńskim
4.Szkola Podstawowa w Mościszkach, w rej.wileńskim
5.Szkoła Podstawowa w Rzeszy, w rej.wileński
6.Szkoła Podstawowa w Podborzu, w rej.solecznickim
7.Szkoła Podstawowa im.A.Stelmachowskiego w Starych Trokach

IV . Szkoły wyróżnione za aktywność w konkursach i olimpiadach prowadzonych
przez Polską Macierz Szkolną na Litwie
oraz zajęte I-III miejsca w konkursach i olimpiadach republikańskich i za granicą:

1. Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
2. Szkoła Podstawowa w Mościszkach, w rej. wileńskim
3. Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
4. Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie
5. Szkoła Średnia w Mickunach, w rej.wileńskim
6. Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach

Specjalne wyróżnienie za aktywność w imprezach prowadzonych
przez Polską Macierz Szkolną na Litwie wśród szkół miasta Wilna:
7. Szkoła Średnia Łazdinai w Wilnie

Specjalne wyróżnienie za aktywność w imprezach prowadzonych
przez Polską Macierz Szkolną na Litwie wśród szkół rejonowych:
8. Gimnazjum w Ejszyszkach , rej.solecznicki

NAUCZYCIELE LAUREACI

I. POLONIŚCI
1. Danuta Korkus – Szkoła Średnia im.Wł.Syrokomli w Wilnie
2. Elwira Bielawska – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie
3. Lucyna Jaglińska – Szkoła Średnia im.Sz.Konarskiego w Wilnie
4. Mirena Narkun – Szkoła Srednia im.J.Lelewela w Wilnie
5. Waleria Tomaszun – Gimnazjum im.ks.J.Obrembskiego w Mejszagole
6. Lilia Wojciechowska – Gimnazjum w Awiżeniach
7. Bożena Bieleninik – Gimnazjum im.św.R.Kalinowskiego w Niemieżu
8. Irena Szulska – Szkoła Średnia w Bujwidzach
9. Maria Palul – Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach
10. Bożena Bandalewicz – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach
11. Janina Kuryło – Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach

II. Języki obce :
– angielski :

1. Olga Nowicka – Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
2. Tatjana Kałasznik – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie
3. Eduard Iwiński – Szkoła Średnia im.Wł.Syrokomli w Wilnie
4. Natalja Tiurnina – Szkoła Srednia w Mickunach
5. Anna Goranina – Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie
6. Jelena Tumińska – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie

Rosyjski :

1.Halina Untaniene – Szkoła Średnia im.Wł.Syrokomli w Wilnie
2. Genoefa Paszkiewicz – Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
3. Alicja Wereszczak – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
4. Nijolia Petkuwienie- Szkoła Srednia im.J.Lelewela w Wilnie
5. Renata Wojtechowska – Gimnazjum im.św.U.Ledóchowskiej w Czarnym Borze
6. Halina Zieniewicz – Szkoła Srednia w Rukojniach
7.Alia Lebiedewa – Szkoła Średnia w Mickunach
8. Teresa Jasiukiewicz – Szkoła Srednia w Miednikach
9.Łucja Szuszkiewicz- Gimnazjum im.J.Śnaideckiego w Solecznikach
10. Danuta Anichowska – Szkoła Średnia im.A.Mickiewicza w Dziewieniszkach
11.Danuta Jermałowicz – Szkoła Srednia im.E.Orzeszkowej w Białej Wace

III. Język litewski:

1. Halina Stankiewicz-Mordas – Gimnazjum im. A. Mickiewicza
2. Lilia Aleksandrowicz – Szkoła Średnia im. W. Syrokomli
3. Regina Buzienė – Gimnazjum w Awiżeniach w rej. wileńskim
4. Nadeżda Maslauskaitė – Szkoła Średnia im.św.Kazimierza w Miednikach, w rej. wileńskim
5. Oksana Aleknavičius – Szkoła Średnia w Rukojniach
6. Janina Litwin – Szkoła Średnia w Bujwidzach

7. Danguolė Vasiliauskienė – Szkoła Średnia w Trokach
8. Ala Matusewicz – Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
9. Lucja Mickewicz -Ozarowska – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach
10. Svetlana Valiukienė – Gimnazjum w Ejszyszkach

IV. HISTORIA

1.Czesław Malewski – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie
2. Maria Narkiewicz – Szkoła Średnia im.Wł.Syrokomli w Wilnie
3. Rasa Jachimawicziene – Szkoła Średnia w Rukojniach
4. Wida Borkowska – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie
5.Wiesława Malewska – Szkoła Średnia im.św.Kazimierza w Miednikach
6.Krystyna Karpicz – Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach
7. Anna Nester – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach

V. MATEMATYKA

1. Eugenia Pietrowicz – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie
2. Anna Wankiewicz – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
3. Ala Wakar -Szkoła Średnia w Grygiszkach
4. Halina Zimińska – Szkoła Średnia im.J.Lelewela w Wilnie
5. Wioleta Kerbed – Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
6. Maria Kwiecień – Gimnazjum w Awiżeniach
7. Danuta Aluk – Gimnazjum im.ks.J.Obrembskiego w Mejszagole
8. Janina Bujko – Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach
9. Irena Świglińska – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach
10. Raisa Nowickaja – Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach
11. Alicja Wołkowa – Szkoła Średnia im.H.Sienkiewicza w Landwarowie
12. Alina Saszenko – Gimnazjum w Rudziszkach

VI. CHEMIA –BIOLOGIA

1. Ewa Walma – Gimnazjum im.Jana Pawła w Wilnie
2. Honorata Romanowska – Szkoła Średnia im.Sz.Konarskiego w Wilnie
3. Danuta Murejkiene – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach
4. Irena Bogdziewicz – Szk.śr. im.E.Orzeszkowej w Białej Wace
5. Żana Bogdzewicziene – – Gimnazjum w Ejszyszkach
6. Jelena Andrijauskiene – Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu

VII. FIZYKA-INFORMATYKA

1. Bożena Korwin –Piotrowska – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
2. Paweł Stankiewicz – Gimnazjum im. J .I. Kraszewskiego w Wilnie
3. Franciszek Żeromski – Szkoła Średnia im. H.Sienkiewicza w Landwarowie
4. Grażyna Giedrojć – Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach

VIII. NAUCZYCIELE RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW

1. Diana Markiewicz – Szkoła Średnia Łazdinai w Wilnie – instruktor teatralny
2. Romuald Sztura – Szkoła Średnia im.Sz.Konarskiego w Wilnie – wychow.fizyczne
3. Jelena Szapiro – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie- geograf
4. Wiera Wajdak – Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie – wychow.fizyczne
5. Iwan Pechockij –Gimnazjum im.św.U.Ledóchowskiej w Czarnym Borze- wychow.fizyczne
6. Beata Sztorc – nauczyciel religii Gimnazjum w Ejszyszkach
7. Barbara Rodziewicz – Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach – nauczanie początkowe
8. Edmundas Naradovskis –Szk.śr. im.E.Orzeszkowej w Białej Wace, wychow.fizyczne

IX. SZKOŁY PODSTAWOWE – WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE

1.I lona Jaksztiene – lituanista Progimnazjum im.Jana Pawła II w Vilnie
2. Zbigniew Rynkiewicz – matematyk Progimnazjum im.Jana Pawła II w Vilnie
3. Regina Danowska – polonista Polski pion podstawowy Szkoły Średniej w Jerozolimce, w Wilnie
4.Irena Korwiel – klasy początkowe Szkoła Podstawowa im.Cz.Miłosza w Pakienie
5.Jurij Lewko – wychow. fizyczne , trener, Szkoła Podstawowa w
iszkach
6. Bożena Gieglis – klasy początkowe Szkoła Podstawowa w Rzeszy
7.Oksana Basłyk – anglista Szkoła Podstawowa w Podborzu
8.Romuald Grzybowski – fizyk Szkoła Podstawowa im. A.Stelmachowskiego
w Starych Trokach
9.Lila Kieras – muzyka i geografia– Szkoła Podstawowa im.A.Stelmachowskiego
w Starych Trokach
X. Medale Komisji Edukacji Narodowej:

1. Teresa Dzierżyńska -Szkoła Średnia im.Sz.Konarskiego w Wilnie
2. Halina Gołoburdo – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
3. Regina Lewicka – Szkoła Średnia im.Wł.Syrokomli w Wilnie
4. Bożena Nadzeras – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie
5. Alicja Pieślak -Gimnazjum „Żeimaina” w Podbrodziu
6. Zofia Ryżowa – z-ca kierownika Wydziału Oświaty samorządu
rej.wileńskiego
7. Janina Sołtanowicziene – dyrektor Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach
8. Janina Stacewicz – wicedyrektor Gimnazjum w Awiżeniach
9. Maria Suszczyńska wicedyrektor Szkoły Średniej w Trokach
10. Robert Śliżewski dyrektor Gimnazjum w Ejszyszkach
11. Wiesława Wojnicz dyrektor Szkoły Średniej im.j.Słowackiego w
Bezdanach
12. Irena Wolska dyrektor Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w
Solecznikach
13. Janina Wysocka dyrektor Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
14. Genoefa Żegaris polonistka Szkoły Średniej im.św.Kazimierza w
Miednikach

PODCASTY I GALERIE