Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel – zwycięzcy uhonorowani!

Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu i Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach to szkoły, które zwyciężyły w rankingu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel", organizowanym od 22 lat przez Macierz Szkolną na Litwie. Ogółem w konkursie wyróżniono 26 szkół i 107 nauczycieli.

zw.lt
Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel – zwycięzcy uhonorowani!

Fot. Joanna Bożerodska

„Każdy ranking ma to do siebie, że zależy od kryteriów, jakie są ustalone. W zarządzie Macierzy Szkolnej nieraz dyskutowaliśmy o systemie tego konkursu i uważamy, że nasz ranking jest najlepszy, ponieważ oceniamy średnią złożonych egzaminów państwowych danej klasy w porównaniu do ogółu maturzystów. To zapewnia o wiele więcej obiektywizmu. Nasze kryteria obejmują 20 pozycji w stosunku do ogółu” – podkreślił na wstępie prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski.

Mówiąc o tendencjach, Kwiatkowski zauważył, że w ubiegłym roku najlepiej składano egzaminy z języka angielskiego, rosyjskiego oraz z matematyki. Niestety, od lat utrzymuje się słaby poziom zdawania egzaminów z fizykii, chemii i biologii. Podobnie jest z historią – wynik w przedziale 85-100 pkt osiągnęło tylko 2 uczniów z 876.

„Pociąg do wiedzy na pewno zależy od samego ucznia, od rodziców, ale przede wszystkim od nauczyciela. To nauczyciel zdolny jest rozbudzić chęć do nauki, zainteresować, wlać dziecku wiarę we własne siły. Dlatego dzisiaj mamy wyróżnionych 107 nauczycieli” – zauważył Kwiatkowski.

Zebranych na uroczystości nauczycieli witał także wiceprzewodniczący Sejmu Jarosław Narkiewicz.

„Chciałbym podziękować wam, pedagodzy, za to, że szkoła polska na Litwie nie tylko istnieje, ale nabiera coraz większego rozmachu i osiąga coraz lepsze wyniki. Ranking sporządzany przez Macierz Szkolną jest potrzebny, dzięki niemu wszyscy możemy ocenić, porównać, zobaczyć, w jakim miejscu jesteśmy, w jakim kierunku powinniśmy się doskonalić, bo przecież nie ma granic doskonałości. Mimo znanych nam wszystkim trudności powinniśmy dbać o to, aby uczeń otrzymywał najlepsze wychowanie i kształcenie” – zaznaczył Narkiewicz.

Przy okazji poinformował zebranych, że wieloletni prezes Macierzy Szkolnej Józef Kwiatkowski został przez Zarząd Sejmu odznaczony honorową nagrodą za wieloletnią pracę na rzecz oświaty i sławienie imienia Litwy poprzez pracę społeczną. Odznaczenie zostanie wręczone w czwartek podczas uroczystego posiedzenia Sejmu.

Zgromadzonych pozdrowiła również Maria Ślebioda, zastępca ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie.

„Jest to niezwykle ważne wydarzenie, ponieważ to w państwa rękach, w rękach nauczycieli w polskich szkołach, leży przetrwanie polskości. W Polsce rolą polonisty jest wzbogacenie języka polskiego, przybliżenie kanonu literatury. Tutaj, na Litwie, ta rola jest o wiele większa, i większa jest odpowiedzialność, bo gra jest o większą stawkę. Gra jest o to, czy przetrwa język polski, czy przetrwa polska kultura, czy przetrwa polska tradycja i tożsamość. Cieszę się, że polska kultura tutaj rzeczywiście kwitnie, wystarczy zajrzeć do polskich szkół, Domu Polskiego, który tętni życiem, zobaczyć na polskie cmentarze, jak są zadbane, przyjrzeć się repertuarowi kulturalnemu, zobaczyć mnogość instytucji polskich mediow polskich. I to jest niezwykły państwa dorobek. Bez wpajania języka i kultury oraz wartości od najmłodszych lat tego by nie było” – powiedziała Maria Ślebioda.

Jak dodała, liczne problemy polskiej oświaty nie ułatwiają nauczycielom procesu kształcenia, zapewniła jednak, że Warszawa bacznie przygląda się sytuacji i otwarcie zgłasza swoje zaniepokojenie stronie litewskiej.

Wyniki konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”

I. SZKOŁY LAUREATKI (ZWYCIĘZCY):
wśród szkół miasta Wilna
1.Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Wilnie :
Dyrektor Czesław Dawidowicz
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej „ Anna Makowska

wśród miast rejonowych
2. Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie:
Dyrektor Tadeusz Grygorowicz
Prezes Koła Macierzy Szkonej” Irena Karpawicziene

wśród szkół rejonu wileńskiego
3.Gimnazjum im. św.R.Kalinowskiego w Niemieżu:
Dyrektor Zbigniew Maciejewski
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Irena Boczarowa

wśród szkół rejonu solecznickiego
4.Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach :
Dyrektor Józef Jankowski
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” : IngritaPawłowskaja

II. SZKOŁY WYRÓŻNIONE:

wśród szkół miasta Wilna
1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie :
Dyrektor Adam Błaszkiewicz
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Wiktor Łozowski

2. Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego w Wilnie:
Dyrektor Helena Juchniewicz
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Maria Dunowska

wśród miast rejonowych
3. Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach
Dyrektor Irena Wolska
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Irena Gredziuszko

4. Gimnazjum w Trokach:
Dyrektor Marian Kuzborski
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Jepifanowa
wśród szkół rejonu wileńskiego

5. Gimnazjum w Pogirach
Dyrektor AuszraMażoniene
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Walentyna Treszczyńska

6. Gimnazjum im. św.U.Ledóchowskiej w Czarnym Borze
Dyrektor Mieczysław Jasiulewicz
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Teresa Filistowicz

wśród szkół rejonu solecznickiego
7. Gimnazjum im. E.Orzeszkowej w Białej Wace
Dyrektor Mirosława Szostak
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Jadwiga Skorina

III. WYRÓŻNIONE SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Dyrektor Janina Wysocka
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Irena Szostak

2. Szkoła Podstawowa w Mościszkach
Dyrektor Waldemar Klimaszewski
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Czerniawska

3. Szkoła Podstawowa w Szumsku
Dyrektor Janina Zienkiewicz
Prezes Kola „Macierzy szkolnej” Czesława Błażewicz

4. Szkoła Podstawowa w Podborzu
Dyrektor Halina Molis
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Maria Ligowska

5. Szkoła Podstawowa im.A.Stelmachowskiego w Starych Trokach
Dyrektor Romuald Grzybowski
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Renata Szuścicka

IV. AKTYWNOŚĆ POZALEKCYJNA SZKÓŁ

1. Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
Dyrektor Helena Juchniewicz
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Maria Dunowska

2. Szkoła Średnia im. Wł.Syrokomli w Wilnie
Dyrektor Danuta Siliene
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Korkus

3. Gimnazjum w Mickunach
Dyrektor Małgorzata Radzewicz
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Leokadia Malewska

4. Szkoła Podstawowa im.M.Zdziechowskiego w Suderwi
Dyrektor Teresa Młyńska
Prezes Kola „Macierzy Szkolnej Anna Miluszkiewicz

5. Szkoła Podstawowa w Duksztach
Dyrektor Czesława Bartoszewicz
Prezes Teresa Adomawicziene

6. Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach
Dyrektor Józef Jankowski
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” : Ingrita Pawłowskaja

7. Gimnazjum w Ejszyszkach
Dyrektor Robert Śliżewski
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Zofia Sokołowska

NAUCZYCIELE

POLONIŚCI:
1. Czesława Osipowicz – Gimnazjum im.JanaPawła II w Wilnie (polonista)
2. Łucja Minowicz – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie(polonista)
3. Beata Polakowska – Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu (polonista)
4. Aldona Sudenis – Gimnazjum im. K.Parczewskiego w Niemenczynie (polonista)
5. Regina Jaświn – Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach (polonista)
6. Lilia Kutysz – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach(polonista)
7. Wacława Iwanowska – Gimnazjum w Ejszyszkach(polonista)
8. KrystynaTurkot – Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach (polonista)

LITEWSKI:
9. Henryka Mikołajuniene – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (litewski)
10. Aurelia Warkauskaite Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (litewski)
11. Ligija Liausiene – Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie (litewski)
12. Evelina Prakapienė – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
13. Ana Mackel – Gimnazjum im.św.R.Kalinowskiego w Niemieżu (litewski)
14. Renata Tajevskiene – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (litewski)
15. Alina Ponamariowa- Gimnazjum w Pogirach (litewski)
16. Oksana Aleknawiczius – Gimnazjum w Rukojniach (litewski)
17. Danute Skiauteriene – Gimnazjum w Ejszyszkach (litewski)
18. Rene Lucziuniene– Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (litewski)

MATEMATYKA
19. AnnaWankiewicz – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie (matematyka)
20. Helena Koszewska – Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie (matematyka)
21. Halina Zimińska – Szkoła Inżynieryjna im. J. Lelewela w Wilnie (matematyka)
22. Alia Wakar – Gimnazjum w Grygiszkach (matematyka)
23. Tadeusz Grygorowicz – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (matematyka)
24. Wioleta Bogdanowicz – Gimnazjum w Pogirach(matematyka)
25. Zenobia Mikielewicz – Gimnazjum w Bujwidzach (matematyka)
26. Henryka Sawiel – Gimnazjum im. J. Słowackiego w Bezdanach (matematyka
27. Helena Moroz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (matematyka)
28. Teresa Lowkiel – Gimnazjum w Ejszyszkach (matematyka)
29. Janina Bujko – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach(matematyka)
30. Lilia Dulko – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace(matematyka
31. Krystyna Szczegolewa– Gimnazjum „ŻeJmiana“ w Podbrodziu (matematyka

HISTORIA:
32. Czesław Malewski – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (historia)
33. Swietłana Piesiecka- Szkoła Lazdynai w Wilnie (historia)
34. Wacława Szuksztul – Gimnazjum w Mickunach (historia)
35. Robert Polakowski – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (historia)
36. Rasa Jachimowicziene – Gimnazjum w Rukojniach (historia)
37. Laima Narodowskaja -Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace (historia)
38. Czesława Baranowska – Gimnazjum im. Ks.P.K.Brzostowskiego w
Turgielach(historia)

ANGIELSKI:
39. Maria Kleczkowska– Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie(angielski)
40. Katarzyna Kuzborska – Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Wilnie (angielski
41. Maria Wartacz-Wartecka – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie(angielski)
42. Jelena Tumińska – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (angielski)
43. Tatjana Gudinowicz – Gimnazjum im. ks. J.Obrembskiego w Mejszagole( niemiecki)
44. Aldona Babicziene – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie (angielski)
45. Inga Kondratowicz – Gimnazjum im J. Słowackiego w Bezdanach (angielski
46. Daiva Bernatawicziene – Gimnazjum w Trokach(angielski
47. Walentyna Ławrynowicz -Gimnazjum „Żeimiana“ w Podbrodziu (angielski)

ROSYJSKI
48. Bożena Nadzeras – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (rosyjski)
49. Leonarda Kadewicziene – Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie (rosyjski)
50. Elina Waitiekuniene – Szkoła Lazdynai w Wilnie (rosyjski)
51. Teresa Kozak – Gimnazjum im. św. R. Kalinowskiego w Niemieżu ( rosyjski)
52. Stanisława Kaczanowska – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie (rosyjski)
53. Irena Griniewicz – Gimnazjum im. ks. J. Obrembskiego w Mejszagole (rosyjski)
54. Ala Lebedewa – Gimnazjum w Mickunach (rosyjski)
55. Anna Czerniawska – Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach (rosyjski)
56. Jurate Zacharewicziene – Gimnazjum w Awiżeniach (rosyjski)
57. Tatjana Oskirko – Gimnazjum im. św. JanaBosko w Egliszkach (rosyjski)
58. Teresa Jasiukiewicz – Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach (rosyjski)
59. Walentyna Gorszanienko- Gimnazjum im. św. St.Kostki w Podbrzeziu(rosyjski)
60. Wioleta Bogdiun –Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (rosyjski)
61. Anna Walicka – Gimnazjum w Ejszyszkach (rosyjski)
62. Janina Mejłun – Gimnazjum im. M.Balińskiego w Jaszunach(rosyjski
63. Danuta Jermałowicz – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w Białej Wace( rosyjski)
64. Stela Sankowska – Gimnazjum im. L. Narbutta w Koleśnikach(rosyjski
65. Walentyna Jaglińska – Gimnazjum im. Ks. P. K. Brzostowskiego w
Turgielach(rosyjski)
66. Danuta Anichowskaja -Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
(rosyjski)

BIOLOGIA
67. Alicja Jankuniene – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (biologia)
68. Anżelika Nowogrodzka – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie (biologia)
69. DanutaGulbinowicz- Gimnazjumim.ks.J.Obrembskiego w Mejszagole (biologia-chemia)
70. Alina Burinskaja – Gimnazjum w Pogirach (biologia)
71. Wioleta Trifonowicziene -Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze (biologia-chemia)
72. Wioleta Juchniewicz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach (biologia)
73. Angelina Bobnis – Szkoła Średnia w Połukniu (biologia)

CHEMIA
74. Czesława Kawaliauskiene – Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (chemia)
75. Jewgienija Skilond – Szkoła Inżynieryjna im. J. Lelewela w Wilnie (chemia)
76. Jerzy Borowik – Gimnazjum w Awiżeniach ( chemia)
77. Danuta Mureikiene – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach(chemia)
78. Ingrita Pawłowskaja – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach(chemia)

FIZYKA
79. Swiataslau Nawahrodski – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (fizyka)
80. Paweł Stankiewicz– Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (fizyka)
81. Halina Grigorowicz – Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze (fizyka)
82. Walentyna Bartoszewicz – Gimnazjum im. E. Orzeszkowej w BiałejWace (fizyka)
83. Maria Ładziato -Gimnazjum im. A.Krepsztul w Butrymańcach(fizyka)
84. Sofia Krisenel – Gimnazjum w Trokach (fizika)

INFORMATYKA
85. Filomena Pietkiewicz – Gimnazjum im. JanaPawła II w Wilnie (informatyka)
86. Wiesław Łapin – Gimnazjumim. J. I.Kraszewskiego w Wilnie (informatyka)
87. Jolanta Lachowicziene – Gimnazjum im. św. U. Ledóchowskiej w Czarnym Borze (informatyka)

RÓŻNE
88. Waldemar Dowejko – Gimnazjum im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie (geografia)
89. Andżelika Makuc – Szkoła Inżynierii im. J. Lelewela w Wilnie (geografia)
90. Alicja Bobin – Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach(geografia)
91. Wioleta Baksziene – Gimnazjum w Rudziszkach(geografia
92. Janina Łabul – Szkoła Średnia im. Wł.Syrokomli w Wilnie (muzyka)
93. Janina Stupenko – Gimnazjum im. J.I. Kraszewskiego w Wilnie (muzyka)
94. Beata Bołądź – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie (kl.początkowe)
95. Teresa Czyszewicz – Szkoła im.Sz.Konarskiego w Wilnie (nauczanie początkowe)
96. Anna Powiłowicz-Janczys – Gimnazjum im. św. R.Kalinowskiego w Niemieżu (pedagogsocjalny)
97. Mark Waitonis– Gimnazjum w Mickunach (wf)
98. Mirosław Leszczewski – Szkoła Średnia w Zujunach (wf)

SZKOŁY PODSTAWOWE – NAUCZYCIELE

99. Sabina Naruniec – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (polonista)
100. Teresa Czerniawska – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie (kl.początkowe)
101. Walentyna Wiszniakowa – Szkoła Podstawowa w Kolonii Wileńskiej (kl.początkowe)
102. Maryna Szymańska – Szkoła Podstawowa na Lipówce (kl.początkowe)
103. Danuta Czerniawska – Szkoła Podstawowa w Mościszkach (polonista)
104. Halina Miłto- Szkoła Podstawowa w Szumsku ( klasy początkowe)
105. Lolia Dorodko – Szkoła Podstawowa w Podborzu (religia)
106. Galina Griniewicz – Szkoła Podstawowa im. A. Stelmachowskiego w
Starych Trokach (nauczanie wczesnoszkolne)
107. Waleria Bujnicka – Szkoła Podstawowa w Borskunach – religia

PODCASTY I GALERIE