„Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”. Wyłoniono zwycięzców

„Pracując nie myślimy o sukesach, ale stawiamy przed sobą bardzo ważne zadania” - w rozmowie z zw.lt powiedziała Helena Juchniewicz, dyrektor Szkoły Średniej im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie, która została zwycięzcą rankingu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel” w kategorii szkół miasta Wilna. W zorganizowanym po raz 19. konkursie wyłaniającym najlepsze szkoły i pedagogów z polskich placówek Wilna i Wileńszczyzny nagrodzono 60 nauczycieli i 31 szkół.

Małgorzata Kozicz

„Naszym celem jest, aby jakość nauczania była jak najlepsza, aby uczeń, który przychodzi do polskiej szkoły, otrzymał to, o czym marzą rodzice, czego się sam spodziewa. Zakładając te zadania, zbliżamy się do sukcesu” – uważa H. Juchniewicz.

„Czy jesteśmy wyróżnieni czy nie – to kwestia promocji, ale nawet kiedy nie otrzymujemy wyróżnienia, pracujemy nie gorzej niż w tym roku. Nauczyciele są nie mniej zaangażowani niż nauczyciele w Wilnie czy w innych dużych szkołach. Mamy na kim się wzorować, chcemy konkurować i z tego powodu utrzymujemy wysoki poziom” – powiedziała z kolei dyrektor placówki wyróżnionej w kategorii szkół rejonowych – Szkoły Średniej im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace – Mirosława Szostak.

W kategorii szkół rejonowych miano laureata otrzymało ponadto Gimnazjum w Pogirach (rej. wileński), w kategorii szkół miast rejonowych najlepsza była Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie (rejon trocki).

Osiem kolejnych szkół otrzymało wyróżnienia. Uhonorowani zostali najlepsi nauczyciele języka polskiego, języka litewskiego, matematyki, historii i języków obcych. Osobno wyróżniono szkoły podstawowe i nauczycieli szkół podstawowych. Nowością tegorocznego rankingu było osobne odznaczenie szkół za aktywność uczniów w olimpiadach i konkursach.

„Po raz dziewiętnasty zbieramy się pod drzewkiem mądrości i wiedzy, by uhonorować szkoły i nauczycieli, tych, którzy oddają swoje siły, pracę dla wychowania młodzieży, dla tworzenia naszej przyszłości na Wileńszczyźnie” – mówił podczas uroczystości wręczenia nagród prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

Zebranych pozdrowił między innymi Jarosław Czubiński, ambasador RP w Wilnie.

„Szczerze gratuluję 19. edycji tego konkursu. Liczba ta świadczy o sile i powadze podejścia do spraw polskiego szkolnictwa na Litwie. Ta liczba świadczy też o tym, że to nie jest wydarzenie organizowane przez pojedyncze osoby. Siła liczby 19 świadczy o sile serc, które w jednym rytmie biją i dźwięczą po polsku, tak jak dźwięczy polska mowa w klasach szkolnych” – powiedział ambasador w swoim przemówieniu.

„Przez cały czas swego istnienia szkoła polska jest szkołą walczącą. Wypada podziękować, że przez pokolenia pedagodzy, kierownictwo szkół zahartowali się i dziś umieją walczyć o to co najważniejsze, o to co jest istotne – o istnienie i język ojczysty” – podkreśliła z kolei posłanka Rita Tamašunienė.

Ranking został utworzony według 13 kryteriów.  To między innymi wskaźnik dostania się na studia wyższe, liczba uczniów danej szkoły przystępujących do egzaminów państwowych,  a także zdających cztery najważniejsze przedmioty: litewski, historię, matematykę i języki obce. Oceniane są także wyniki egzaminów państwowych – ilu uczniów zdało je na 50-100 punktów, ilu na 90-100 punktów. Jednym z najważniejszych warunków zwycięstwa w konkursie jest zdawanie przez maturzystów szkoły egzaminu z języka polskiego.

Niżej podajemy wyniki rankingu:

Zwycięzcy rankingu:

W kategorii szkół miasta Wilna: Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie

W kategorii szkół miast rejonowych: Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie, rejon trocki

W kategorii szkół rejonowych:

Gimnazjum w Pogirach (pion polski), rejon wileński oraz Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace w rejonie solecznickim

Szkoły wyróżnione:

W kategorii szkół miasta Wilna:

1. Gimnazjum im. A. Mickiewicza
2. Gimnazjum im. Jana Pawła II
3. Szkoła Średnia w Grzegorzewie

W kategorii szkół miast rejonowych:

1. Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
2. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

W kategorii szkół rejonowych:

1.Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach, rejon solecznicki
2.Szkoła Średnia w Rukojniach, rejon wileński
3. Szkoła Średnia w Ławaryszkach, rejon wileński

Wyróżnieni nauczyciele

POLONIŚĆI:

1. Wanda Andruszaniec –Szk.śr. im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
2. Łucja Minowicz – Szkoła Średnia im.Wł.Syrokomli w Wilnie
3. Jolanta Pacyno – Szkoła Średnia im.Sz.Konarskiego w Wilnie
4. Krystyna Witlicka – Szkoła Średnia w Mickunach
5. Aldona Sudenis – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie
6. Alicja Peślak – Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu
7. Zofia Sokołowska – Gimnazjum w Ejszyszkach
8. Janina Snarska – Szkoła Srednia im.E.Orzeszkowej w Białej Wace

LITUANIŚCI:

1. Jolanta Zagurskienė – Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Ina Jurgelienė – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie
3. Danute Visockienė – Gimnazjum im. A. Mickiewicza
4. Alina Ponomariova – Gimnazjum w Pogirach, rejon wileński
5. Irena Sutkevičienė – Szkoła Średnia w Rukojniach, rejon wileński
6. Daiva Ranonienė – Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace, rejon solecznicki
7. Valentina Nikitinienė – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
8. Renė Lučiūnienė – Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

NAUCZYCIELE HISTORII:

1.Danuta Radewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Beata Kowalewska – Szkoła Średnia im. Sz. Konarskiego w Wilnie
3. Rasa Jachimavičienė – Szkoła Średnia w Rukojniach
4. Krystyna Karpicz – Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
5. Albert Wołk – Szkoła Średnia w Ławaryszkach
6. Aleksander Pieszko – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
7. Zyta Jurgielewicz – Szkoła Średnia im. L. Narbutta w Koleśnikach
8. Alina Narkiewicz – Szk. Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
9. Laima Narodowskaja – Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace
10. Romuald Piotrowski – Szkoła Średnia w Trokach

NAUCZYCIELE MATEMATYKI:

1. Alfreda Grycewicz – Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Teresa Stolarczuk – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
3. Halina Strygo – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
4. Ala Wakar – Szkoła Średnia w Grygiszkach
5. Irena Kalinowa – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
6. Zenobia Mikielewicz – Szkoła Średnia w Bujwidzach
7. Jolanta Żigaite – Szkoła Średnia w Ławaryszkach
8. Wanda Raczyńska – Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
9. Helena Moroz – Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach
10. Alicja Wołkowa – Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie
11. Filomena Pietkiewicz – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
12. Danuta Łozowska – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
13. Lilia Dulko – Szkoła Średnia im. E. Orzeszkowej w Białej Wace

NAUCZYCIELE JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

1. Olga Nowicka – Szkoła Średnia im. J. I. Kraszewskiego w Wilnie
2. Rozalia Visockienė – Szkoła Średnia im. M. Balińskiego w Jaszunach
3. Aldona Babicienė – Gimnazjum im. F. Ruszczyca w Rudominie
4. Irena Litwinowicz – Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie
5. Jolanta Nowosielska – Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli w Wilnie

NAUCZYCIELE JĘZYKA ROSYJSKIEGO:

1.Tatiana Biskupska – Szkoła Średnia w Grzegorzewie
2. Józef Jałowik – Gimnazjum w Pogirach
3. Stanisława Kaczanowska – Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie
4. Anna Walicka – Gimnazjum w Ejszyszkach
5. Danuta Anichowska – Szkoła Średnia im. A. Mickiewicza w Dziewieniszkach
6. Leokadia Kurylonok – Szkoła Średnia im. H. Sienkiewicza w Landwarowie

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej