„Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel”: Najdokładniejsze podliczenie sukcesów naszych uczniów

„To jest jedno z największych i najważniejszych uroczystości Macierzy Szkolnej” - zwrócił się do zebranych podczas uroczystej gali XXIV edycji Konkursu "Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel" Józef Kwiatkowski.

Antoni Radczenko

„Ten konkurs daje możliwość zobaczyć przekrój wyników na egzaminach państwowych, których mamy 14. Ranking składa się z 17 wskaźników. Powiedziałbym więc, że jest to najdokładniejsze podliczenie sukcesów naszych uczniów” – oświadczył Józef Kwiatkowski, prezes Macierzy Szkolnej.

Wieloletni działacz oświatowy na Litwie w kilku zdaniach zarysował przed zebranymi sytuację polskiej oświaty na Litwie. „Mamy możliwość spoglądać nie tylko na siebie, ale również zobaczyć co się dzieje w innych szkołach. Przy ustaleniu nagród dla nauczycieli rozmawiałem z jednym z dyrektorów, który powiedział: wiem, jaki jest dobry u mnie nauczyciel z matematyki, ale nie wiem jak wygląda na tle całej Wileńszczyzny. (…) Egzaminy państwowe ze wszystkich przedmiotów wskazują, że dzisiaj jest najlepiej z językiem angielskim. Najgorzej jest z językiem litewskim” – powiedział Kwiatkowski. Dodając, że w tym nie zawinili ani lituaniści, ani uczniowie, a tylko „zły system oświatowy na Litwie”.

Prezes Macierzy Szkolnej poinformował, że w tym roku maturę zdało 818 uczniów szkół polskich, z których 517 dostało się na wyższe uczelnie, co stanowi 69,8 proc. Z tych 68 proc. 11 proc. maturzystów wybrało studia zagraniczne.

Na uroczystość przybyli posłowie, radni, działacze oraz Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP na Litwie Marcin Zieniewicz i szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP Michał Dworczyk.

Zieniewicz w pierwszej kolejności podziękował nauczycielom za pracę i „codzienny wysiłek na rzecz wychowania polskich dzieci i młodzieży”. „Zawód nauczyciela jest jednym z najbardziej trudnych i odpowiedzialnych o ogromnym znaczeniu społecznym. Doceniamy państwa pracę, jako Rzeczpospolita oraz bezpośrednio jako ambasada RP na Litwie. Mogę powiedzieć, że wspieranie polskiej oświaty na Litwie jest naszym priorytetem” – podkreślił konsul. Dyplomata zapewnił, że strona polska ciągle pracuje nad wyeliminowaniem problemów nękających polską oświatę na Wileńszczyźnie. I ma stały, w tej kwestii, kontakt ze strona litewską. „Oby te problemy udało się nam wspólnie rozwiązać. Naprawdę mamy świadomość tych problemów. Są podejmowane działania. Liczymy, że w takim dialogu z partnerami litewskimi nastąpi wreszcie przełom” – zakończył swe krótkie przemówienie szef wydziału konsularnego.

Michał Dworczyk zaczął od podziękowań za świetne wyniki. „Chciałbym podziękować Państwu za waszą służbę. Praca nauczyciela, jak powiedział pan konsul jest bardzo ważna, ale to jest przede wszystkim służba. Służba w tym, aby polskość, aby tożsamość narodowa przetrwały i rozwijały. Fundamentem każdej tożsamości narodowej, polskiej, oczywiście, też jest język. Jest wychowanie w kulturze danego narodu. Państwo to robicie na co dzień i wkładacie wiele wysiłku” – oświadczył szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Michał Dworczyk wręczył ośmiu nauczycielom szkół polskich na Litwie medale Komisji Edukacji Narodowej, przyznane przez minister edukacji narodowej RP Annę Zalewską.

Wyniki

Szkoły podstawowe wyróżnione w XVI edycji Konkursu „Najlepsza szkoła podstawowa”

1. Szkoła im.Szymona Konarskiego w Wilnie – Dyrektor – Walery Jagliński
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej”- Barbara Zinkiewicz
2. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Dyrektor Janina Wysocka
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Irena Szostak

3. Szkoła Łazdinai w Wilnie Dyrektor Mariola Klimaszewska
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” – Regina Abłom
4. Szkoła Podstawowa w Podborzu
Dyrektor Halina Molis
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej”- Maria Ligowska
5. Szkoła Podstawowa im. M.Zdziechowskiego w Suderwi
Dyrektor Teresa Młyńska
Prezes Kola „Macierzy szkolnej” –Anna Miluszkiewicz
6. Szkoła Podstawowa w Mościszkach
Dyrektor Waldemar Klimaszewski
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Czerniawska
7. Szkoła Podstawowa im. prof.A.Stelmachowskiego
W Starych Trokach – Dyrektor Romuald Grzybowski
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej – Renata Szuscickaja

WYRÓŻNIENI NAUCZYCIELE ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Elwina Kuginiene- Szkoła im.Sz.Konarskiego w Wilnie -lituanista
2. Barbara Zinkiewicz – Szkoła im.Sz.Konarskiego w Wilnie- klasy początkowe
3. Jolanta Staszewska – Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie (klasy początkowe
4. Janina Orszewska – Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie (logopeda)
5. Regina Abłom – Szkoła Łazdinai w Wilnie (matematyka)
6. Danuta Czerniawska – Szkoła Podstawowa w Mościszkach ( polonista)

7. s.Ludmiła Tichutina – Szkoła Podstawowa im.M.Zdziechowskiego w Suderwi ( nauczyciel religii)
8. Leonarda Barnatowicz – Szkoła Podstawowa w Podborzu (klasy początkowe)
9. Wioleta Naumowicz – Szkoła Podstawowa im.A.Stelmachowskiego w Starych
Trokach(klasy początkowe)

Gimnazjum wyróżnione
w XXIV edycji Konkursu „Najlepsza szkoła-najlepszy nauczyciel” w roku szkolnym 2017/2018

wśród szkół miasta Wilna

1. Liceum im. A.Mickiewicza w Wilnie:
Dyrektor Czesław Dawidowicz
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Anna Makowska

2. Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie :
Dyrektor Helena Marcinkiewicz

Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Danuta Korkus

3. Gimnazjum im.J.Kraszewskiego w Wilnie
Dyrektor Helena Juchniewicz
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Maria Dunowska
wśród miast rejonowych
1. Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach
Dyrektor Irena Wolska
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Irena Gredziuszko

2. Gimnazjum im.H.Sienkiewicza w Landwarowie
Dyrektor Franciszek Żeromski
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej Janina Raińska
wśród szkół rejonu wileńskiego:

1. Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
Dyrektor Zygmunt Jaświn
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Renata Krasowska

2. Gimnazjum w Awiżeniach – Dyrektor Waleria Orszewska
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Janina Stacewicz
wśród szkół rejonu solecznickiego:

1. Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach – Dyrektor Teresa Sawiel
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” – Maria Ładziato

Gimnazjum, zwycięzcy w XXIV edycji Konkursu „Najlepsza szkoła-najlepszy nauczyciel” w roku szkolnym 2017/2018

Wśród szkół miasta Wilna:
1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie :
Dyrektor Adam Błaszkiewicz
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Wiktor Łozowski.
W kategorii szkół miast rejonowych :
2 .Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie, w rej.wileńskim

DYREKTOR Tadeusz Grygorowicz
Prezes koła Macierzy Szkolnej Irena Karpawicziene
W kategorii szkół rejonu wileńskiego:

3. Gimnazjum w Mickunach :
Dyrektor Małgorzata Radziewicz
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Leokadia Malewska

wśród szkół rejonu solecznickiego: równoznacznie :

4. Gimnazjum im. E.Orzeszkowej w Białej Wace
Dyrektor Mirosława Szostak
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej” Walentyna Bartoszewicz

5.Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Dziewieniszkach
Dyrektor Danuta Anichowska
Prezes Koła „Macierzy Szkolnej”-Jadwiga Tużyk


NAUCZYCIELE GIMNAZJUM, WYRÓŻNIENI
w XXIV EDYCJI KONKURSU „NAJLEPSZA SZKOŁA-NAJLEPSZY NAUCZYCIEL”

Język litewski:

1. Halina Stankevič –Mordas- Vilniaus A.Mickevičiaus licėjus
2. Irena Zacharevskienė- Vilniaus r. Zujūnų gimnazija
3. Irena Belousova- Vilniaus r. Paberžės šv.St.Kostkos gimnazija
4. Nadiežda Maslauskaitė – Vilniaus r. Medininkų
5. Renė Lučiūnienė – Trakų r.Lentvario H.Senkevičiaus gimnazija
Język rosyjski:
1. Genoefa Paszkiewicz – Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
2. Anna Czerniawska – Gimnazjum im.St.Moniuszki w Kowalczukach
3. Ala Lebedewa – Gimnazjum w Mickunach
4. Janina Kazarina – Gimnazjum im.H.Sienkiewicza w Landwarowie
5. Wioleta Bogdiun – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach
6. Stela Sankowska – Gimnazjum im. L.Narbutta w Koleśnikach
7. Irena Pietuchowa – Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach
8. Lilia Urbielewicz – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Dziewieniszkach
9. Danuta Jermałowicz – Gimnazjum im.E.Orzeszkowej w Białej Wace

Matematyka :

1. Teresa Michniewicz – Gimnazjum im.Wł. Syrokomli w Wilnie
2. Anna Wankiewicz – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
3. Ana Taraszkiewicz – Gimnazjum w Mickunach
4. Regina Tamosziuniene – Gimnazjum im.T.Konwickiego w Bujwidzach
5. Wioleta Bogdanowicz- Gimnazjum w Pogirach
6. Walentyna Tumasz – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie
7. Alicja Jankiewicz – Gimnazjum w Ejszyszkach
8. Helena Moroz – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach

Historia:

1. Danuta Radewicz – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
2. Lilia Gajewska – Gimnazjum im.J.Słowackiego w Bezdanach
3. Wida Barkowska – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie
4. Janina Śliżewska – Gimnazjum w Ejszyszkach
5. Andriej Sziłobrit – Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach
6. Alina Narkiewicz – Gimnazjum im.H.Sienkiewicza w LAndwarowie

Biologia :

1. Donata Berdiugina – Liceum im. A.Mickiewicza w Wilnie
2. Aleksandr Kisielewski – Gimnazjum Inżynieryjne im. J.Lelewela w Wilnie
3. Alicja Jankuniene – Gimnazjum w Awiżeniach
4. Aleksandra Sinkiewicz – Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach
5. Walentyna Cwilik – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Dziewieniszkach

Informatyka

1. Tatjana Rodewicz- Liceum im.A.Mickiewicza w Wilnie
2. Bożena Korwin- Piotrowska – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
3. Alina Szpakauskiene – Gimnazjum w Trokach
4. Grażyna Giedrojć – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Dziewieniszkach
Język angielski
1. Nina Sienkiewicz – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
2. Katarzyna Kuzborska – Liceum im.A.Mickiewicza w Wilnie
3. Swietłana Żurowicz- Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie
4. Jelena Boroda – Gimnazjum w Grygiszkach
5. Renata Aliuk – Gimnazjum w Awiżeniach
6. Grażyna Czeraszniowaja – Gimnazjum im.St. Moniuszki w Kowalczukach
7. Natalia Tiurnina – Gimnazjum w Mickunach
8. Wioleta Leonowicz – Gimnazjum im.ks.J.Obrembskiego w Mejszagole
9. Jelena Tamaszauskiene – Gimnazjum im.św.R.Kalinowskiego w Niemieżu
10. Żana Narbutiene – Gimnazjum im.św. U.Ledóchowskiej w Czarnym Borze
11. Rozalia Wisockiene – Gimnajzum im.M.Balińskiego w Jaszunach
12. Jelena Wojtkiewicz – Gimnazjum im.E.Orzeszkowej w Białej Wace.
13. Walentyna Ławrynowicz – Gimnazjum „Żeimiana” w Podbrodziu
Język polski
1. Regina Paszuto – Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie
2. Danuta Korkus – Gimnazjum im.Wł.Syrokomlki w Wilnie
3. Anna Jasińska – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie
4. Diana Oberlan – Gimnazjum w Mickunach
5. Ilona Herman – Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie
6. Aldona Sudenis – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie
7. Edyta Jasielonis – Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach
8. Walentyna Dulko – Gimnazjum im.P.K.Brzostowskiego w Turgielach
9. Janina Snarska – Gimnazjum im.E.Orzeszkowej w Białej Wace.

Chemia :
1. Krystyna Tuczkowska – Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie
2. Ewa Walma – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
Fizyka
1. Czesław Robert Pawłowskij – Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach
Różne przedmioty:
1. Janina Mozol –(religia) Gimnazjum im.św. Jana Bosko w Egliszkach
2. Stanisław Zajankowski – (muzyka)Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
3. Jolita Gilewicz – (pedagog socjalny) Gimnazjum w Rukojniach
4. Renata Krasowska – (muzyk) Gimnazjum im.L.Komołowskiego w Połukniu

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej