Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel. Finał konkursu w DKP

Macierz Szkolna wyłoniła najlepsze szkoły i najlepszych nauczycieli na Wileńszczyźnie. Finał konkursu „Najlepsza szkoła, najlepszy nauczyciel" odbył się 11 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

zw.lt

„Konkurs powstał, aby była możliwość podsumować pracę nauczycieli, pracę szkół oraz przedstawić to dla społeczności. Konkurs ten także został zorganizowany po to, aby uhonorować nauczycieli. Nauczyciel to podstawa, która tworzy szkołę, pracuje u podstaw, wychowuje młodzież”- oświadczył na wstępie prezes Macierzy szkolnej Józef Kwiatkowski.

Dobre wyniki maturalne

W ramach konkursu jest ocenianych 11 przedmiotów, w tym również język polski. Kwiatkowski poinformował, że chociaż egzamin z języka polskiego nie jest obowiązkowy, podeszło do niego 810 z 818 maturzystów szkół polskich na Litwie.

„Tegoroczny konkurs ma swoje tendencje. W tym roku jest to tendencja pozytywna: wrasta konkurencja wśród uczestników. Szkoły, które były kiedyś na ostatnim miejscu, znajdują się w środku: oczywiście ktoś musi zająć też ostatnie miejsca, jednak ważna że jest rotacja”- opowiedział o tendencjach tegorocznego konkursu Kwiatkowski, który zauważył, że maturzyści z polskich szkół zdobywają najlepsze wyniki na maturze z języka angielskiego oraz rosyjskiego, nieźle wypadają również na egzaminie matematyki. Nieco gorsze wyniki maturalne zdobyli uczniowie, którzy podeszli do matury z chemii, biologii, fizyki, informatyki, geografii.

„W tym roku na studia wyższe wstąpiło o 3 proc. mniej maturzystów niż w latach poprzednich. Na pewno rzutuje na to ujednolicony egzamin z języka litewskiego. To był, nadal jest i będzie jednym z problemów szkół mniejszości narodowych”- powiedział Kwiatkowski.

Doroszewska: Rzeczpospolita jest bardzo państwu wdzięczna

Ambasador Urszula Doroszewska w swej krótkiej mowie wspomniała o swej nauczycielce języka polskiego, która w dużym stopniu ukształtowała jej osobowość. „Ta umiejętność jasnego formułowania myśli pozwoliła mi wiele w życiu wiele rzeczy osiągnąć, również to, że jestem ambasadorem w jakiejś części zawdzięczam jej. Jej pracy w trakcie mego dzieciństwa. Chciałam państwu powiedzieć, z okazji Dnia Nauczyciela, życzę żeby państwa uczniowie mieli przed sobą dobrą drogę. Drogę, która ich zaprowadzi w dobre miejsce na odpowiedzialnych stanowiskach i tak aby mogli znaleźć dobre, właściwe miejsce w społeczeństwie” – podkreśliła szefowa polskiej jednostki dyplomatycznej na Litwie.

Doroszewska powiedziała „że Rzeczpospolita jest bardzo państwu wdzięczna, za państwa trud – wychowawców, nauczycieli oraz tych osób, które wspierają nauczycieli i wychowawców” i podziękowała politykom, samorządowcom oraz osobom zaangażowanym w pomoc polskiej oświacie na Litwie.

Narkiewicz: Stan oświaty polskiej na Litwie jest dobry

Na uroczystość przybyli również polscy politycy oraz działacze samorządowi na Litwie.

„Chciałbym cieszyć się, że w tej konkurencji jest coraz więcej zwycięzców i właśnie o to chodzi, żeby szkolnictwo polskie było na wysokim poziomie. Właśnie takie i jest” – oświadczył europoseł oraz przewodniczący AWPL-ZCHR Waldemar Tomaszewski, który dodał, że „oświata jest sprawą zasadniczą” dla litewskich Polaków.

„Cieszymy się, że takie imprezy konkursowe odbywają się już szereg, szereg lat. (…) Cieszymy się, również tym, że stan oświaty polskiej na Litwie jest dobry. Może ktoś powiedziałby, że bardzo dobry, ale doskonałości granic nie ma” – dodał poseł Jarosław Narkiewicz.

„Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie kojarzy się państwu przede wszystkim z bonem pierwszaka. Chciałbym, abyście państwo nas kojarzyli z innym bonem – bonem maturzysty, o który tutaj apelowano i na który państwo tak długo czekaliście. Chciałbym poinformować, że w tym miesiącu we współpracy z Macierzą Szkolną rozpoczynamy wypłacanie bonu maturzysty” – poinformował zebranych prezes fundacji Mikołaj Falkowski.

W roku 2016 miano najlepszej szkoły uzyskały: Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie, Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu oraz Gimnazjum im. Michała Balińskiego w Jaszunach.

Tegoroczni laureaci:

SZKOŁY LAUREATKI (ZWYCIĘZCY)

(wśród szkół miasta Wilna)

1.Gimnazjum im. J.I.Kraszewskiego w Wilnie

(wśród miast rejonowych)

2. Gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie

(wśród szkół rejonowych)

3.Gimnazjum w Pogirach

4.Gimnazjum im. E.Orzeszkowej w Białej Wace  

 SZKOŁY WYRÓŻNIONE:  

(wśród  miast rejonowych)

1. Gimnazjum w Trokach
2. Gimnazjum w Ejszyszkach
3.Gimnazjum im. J.Śniadeckiego w Solecznikach  

(wśród szkól miasta Wilna)

1. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie
2. Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie

(wśród szkół rejonowych)

1. Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach
2. Gimnazjum im. F.Ruszczyca w Rudominie
3. Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach

 WYRÓŻNIONE SZKOŁY PODSTAWOWE

1. Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie

2. Szkoła Podstawowa w Mościszkach , rejon wileński

3. Szkoła Podstawowa w Sużanach, rejon wileński

4. Szkoła Podstawowa w Dajnowie, rejon solecznicki

WYRÓŻNIENIA ZA  AKTYWNOŚĆ POZALEKCYJNĄ SZKÓŁ

 1. Szkoła Średnia im. Wł. Syrokomli  w Wilnie
 2. Szkoła im. Sz. Konarskiego w Wilnie
 3. Szkoła Łazdinai w Wilnie
 4. Gimnazjum w Mickunach, rejon wileński
 5. Szkoła Podstawowa im. M. Zdziechowskiego w Suderwie, rejon wileński
 6. Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach

Najlepsi nauczyciele:
MATEMATYKA

 1. Jadwiga Bujel  – Gimnazjum w Pogirach (matematyka)
 2. Irena Kalinowa  – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie (matematyka)
 3. Anna Barkowskaja- Gimnazjum im.St.Moniuszki w Kowalczukach (matematyka)
 4. Nijola Siniawska    – Gimnazjum im.św.Jana Bosko w Egliszkach (matematyka)
 5. Janina Nowicka – Gimnazjum  im. św.U.Ledóchowskiej w Czarnym Borze (matematyka)
 6. Teresa Michniewicz   – Gimnazjum  im.Wł.Syrokomli w Wilnie (matematyka
 7. Wiesława  Dowejko   – Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie  (matematyka)
 8. Irena Świglińska – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach (matematyka)
 9. Wanda Raczyńska – Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach(matematyka
 10. Raisa Nowickaja – Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach (matematyka)
 11. Wanda Talmont – Gimnazjum w Ejszyszkach

HISTORIA

 1. Alina Kiriłowa – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie (historia  )
 2. Waleria Adamaitis – Gimnazjum im. ks.J.Obrembskiego w Mejszagole( historia
 3. Robert Polakowski – Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie(historia
 4. Albert Wołk –Gimnazjum im.S.Batorego w Ławaryszkach (historia)
 5. Danuta Radewicz  – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie (historia)
 6. Waldemar Szełkowski  – Gimnazjum im. J. I.Kraszewskiego w Wilnie  (historia)
 7. Anna Nester –Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach (historia)
 8. Laima Narodowskaja -Gimnazjum im.E.Orzeszkowej w Białej Wace (historia)

BIOLOGIA-CHEMIA

 1. Tatjana Mincewicz   – Gimnazjum w Bujwidzach (biologia)
 2. Krystyna Wojciechowicz – Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie (biologia)
 3. Lucja Czecziotkiniene  – Gimnazjum im.św.Kazimierza  w Miednikach (biologia)
 4. Margaryta Szpilewska –  Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Wilnie (biologia)
 5. Ewelina Grycewicz  – Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie (biologia)
 6. Aleksandra Sinkiewicz – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach (biologia)
 7. Walentyna Ćwilik -Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Dziewieniszkach (biologia)
 8. Danuta Mureikiene – Gimnazjum im.J.Śniadeckiego w Solecznikach(chemia)
 9. Ingrita Pawłowska – Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach(chemia)
 10. Marian Kuzborski –  Gimnazjum w Trokach (chemia)
 11. Ewa Walma    – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie (chemia)

ANGIELSKI

 1. Renata Krasowska – Gimnazjum im.St.Moniuszki w Kowalczukach (angielski)
 2. Żana Narbutiene  – Gimnazjum  im. św.U.Ledóchowskiej w Czarnym Borze (angielski)
 3. Daiva Bernatawicziene – Gimnazjum w Trokach (angielski
 4. Maria Kleczkowska– Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie(angielski)
 5. Irena Litwinowicz – Gimnazjum im. A.Mickiewicza w Wilnie (angielski)
 6. Aurelija Urbonavicziene –  Szkoła  im.Sz.Konarskiego w Wilnie (angielski)
 7. Jelena Wojtkiewicz – Gimnazjum im.E.Orzeszkowej w Białej Wace (angielski) 
 8. Regina Malinowskaja- Gimnazjum im.A.Krepsztul w Butrymańcach(angielski)

MUZYKA-CHOREOGRAFIA

 1. Olga Krasodomska –  Gimnazjum im. J.Słowackiego w Bezdanach (muzyka)
 2. Irena Iljina- Gimnazjum im.św. St.Kostki w Podbrzeziu (muzyka)
 3. Edward Mogilnickij  – Gimnazjum im.H.Sienkiewicza w Landwarowie (muzyka)
 4. Iwona Grigiene – Gimnazjum w Połukniu (choreograf)

ROSYJSKI

 1.  Jelena Gurskaja          – Gimnazjum  w Zujunach (rosyjski)
 2. Anna Czerniawska – Gimnazjum im.St.Moniuszki w Kowalczukach (rosyjski)
 3. Tatjana Oskirko –  Gimnazjum im.św. Jana Bosko w Egliszkach (rosyjski)
 4. Stanisława Kaczanowska  – Gimnazjum im.K.Parczewskiego w Niemenczynie (rosyjski)
 5. Halina Untaniene – Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie (rosyjski)
 6. Teresa Barkowska – Gimnazjum im. Wł. Syrokomli(rosyjski)
 7. Danuta Jermałowicz – Gimnazjum im.E.Orzeszkowej w Białej Wace( rosyjski)
 8. Anna Walicka – Gimnazjum w Ejszyszkach (rosyjski)
 9. Stela Sankowska – Gimnazjum im.L.Narbutta w Koleśnikach (rosyjski)
 10. Walentyna Jaglińska- Gimnazjum im. ks.P.K.Brzostowskiego w Turgielach(rosyjski)
 11. Lilia Urbielewicz -Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Dziewieniszkach (rosyjski)

FIZYKA-INFORMATYKA

 1. Danuta Golnis- Gimnazjum w Pogirach (fizyka)
 2. Paweł Stankiewicz – Gimnazjum im.J.I.Kraszewskiego w Wilnie (fizyka)
 3. Regina Nikrewicz – Gimnazjum w Ejszyszkach (fizyka
 4. Alina Szpakauskiene – Gimnazjum w Pogirach (informatyka)
 5. Jolanta Andrukoniene – Gimnazjum w Ejszyszkach (informatyka)
 6. Jelena Masalska – Gimnazjum im.św.R.Kalinowskiego w Niemieżu (informatyk
 7. Irena Giniewicz – Gimnazjum w Rukojniach(informatyka)

RÓŻNE PRZEDMIOTY

 1. Alina Szyrwińska– Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie (geografia)
 2. Waldemaras Szumskas – Gimnazjum w Awiżeniach (wf)
 3. Mark Waitonis– Gimnazjum w Mickunach  (wf
 4. Elwira Cejko   –  Gimnazjum  „Żeimiana“w Podbrodziu (rysunki, technologie)
 5. Jolanta Borys – Gimnazjum  Inżynieryjna  im.J.Lelewela w Wilnie (plastyka, technologie)
 6. Waldemar Oleszkewicz-Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie (technologie)

POLONIŚCI

 1. Krystyna Witlicka – Gimnazjum w Mickunach (polonista)
 2. Aldona Sudenis – Gimnazjum im. K.Parczewskiego w Niemenczynie (polonista)
 3. Łucja Minowicz –Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie (polonista)
 4. Anna Jasińska – Gimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie (polonista)
 5. Ilona Herman – Gimnazjum im.F.Ruszczyca w Rudominie (polonista)
 6. Krystyna Turkot – Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach (polonista)
 7. Wacława Iwanowska – Gimnazjum w Ejszyszkach
 8. Liudmiła Siekacka – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie (polonista)

LITUANIŚCI

 1. Lilia Jeremiejewa – Gimnazjum w Rukojniach (litewski)
 2. Irena Kropiene – Gimnazjum im.M.Balińskiego w Jaszunach(litewski)
 3. Danguole Vasiliauskiene   –  Gimnazjum w Trokach (litewski)
 4. Halina Stankiewicz-Mordas – Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Wilnie  (litewski)
 5. Lina Spetylaite                   – Szkoła   im.Sz.Konarskiego w Wilnie  (litewski)
 6. Marija Czesoniene – Gimnazjum im.Wł.Syrokomli w Wilnie(litewski)

NAUCZYCIELE SZKOŁY POSTAWOWEJ

 1. Elwira Ławrukaitiene – Szkoła Podstawowa im.A.Stelmachowskiego w Starych  Trokach  (klasy początkowe)
 1. Irena Szostak  – Progimnazjum im.Jana Pawła II w Wilnie (polonista)
 1. Nadieżda Rusiecka – Progimnazjum im.Jana Pawła Ii w Wilnie (angielski)
 2. Leokadia Kurdeko  – Progimnazjum im.Jana Pawła II w WIlnie (matematyka)
 3. Anna Grycewicz  – Szkoła Podstawowa w Mościszkach ( nauczyciel religii )
 4. Łucja Łapszewicz – Szkoła Podstawowa im.M.Zdziechowskiego w Suderwi (historia)
 5. Henryka Pawlun  – Szkoła Podstawowa w Sużanach ( nauczyciel technologii)
 6. Iwan Warsocki – Szkoła Podstawowa w Dajnowie (fizyk) 
 7. Diana Markiewicz – Szkoła Łazdinai  w Wilnie  (angielski, metodyk teatru)
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej