Puls oświaty: Najlepsi maturzyści 2017 u Mera Wilna (część 1)

W Ratuszu Wileńskim uroczyście wręczono dyplomy maturzystom, którzy z egzaminów państwowych otrzymali dwie, trzy lub więcej „setek”, czyli maksymalnej ilości punktów z egzaminów maturalnych. W tym roku dyplomy wręczono rekordowej liczbie „setkowiczów”- 160 maturzystom.

Brenda Mazur
Puls oświaty: Najlepsi maturzyści  2017 u Mera Wilna (część 1)

Rafał Tuczkus

W tym gronie są również maturzyści szkół polskich: Dominika Wasilewska i Daniel Daukszewicz z Gimnazjum im. Wł. Syrokomli, Rapolas Tuczkus z Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela oraz Julia Guniewicz z Gimnazjum Jana Pawła II.

PODCASTY I GALERIE