Jednorazowe wsparcie finansowe na ogrzewanie

Mieszkańcy Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy do ogrzewania swoich mieszkań używają paliwa stałego lub innego, mogą wystąpić do starostwa według zadeklarowanego miejsca zamieszkania o jednorazową pomoc pieniężną.

vrsa.lt
Jednorazowe wsparcie finansowe na ogrzewanie

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Dla wygody mieszkańców został stworzony formularz zgłoszeniowy, który znajduje się tutaj. Około 2 000 osób złożyło już wnioski w starostwach.

Kto może ubiegać się o jednorazowe wsparcie pieniężne?

O wsparcie mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania i faktycznie mieszkają na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Jednorazowe wsparcie finansowejest wypłacane za jedno mieszkanie, w którym osoba lub osoby mieszkające razem faktycznie mieszkają lub wynajmują mieszkanie.

Osoby (rodziny) otrzymujące świadczenia socjalne lub rekompensatę za ogrzewanie mieszkania NIE MUSZĄ wypełniać wniosku o rekompensatę za ogrzewanie, zostanie ona przyznana bez osobnego wniosku mieszkańca.

Które mieszkanie kwalifikuje się do wsparcia?

Wsparcie udzielane jest na mieszkania, które są ogrzewane indywidualnie przy użyciu paliw stałych lub innych (np. drewno opałowe, pelety, brykiety, gaz, prąd itp.).

Gdzie złożyć wniosek o jednorazowe wsparcie?

Mieszkańcy muszą złożyć wniosek do starostwa wg zadeklarowanego miejsca zamieszkania. Jeżeli członkowie rodziny zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania w różnych starostwach – do starostwa, w którym faktycznie mieszkają.

Jaka jest wysokość udzielanego jednorazowego wsparcia finansowego?

Wysokość wsparcia zależy od dochodów rodziny.

Świadczenie w wysokości 50 euro przysługuje, jeżeli średni dochód rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie lub miesięczny dochód z wniosku (w przypadku zmiany źródła dochodu) na jednego członka rodziny przekracza 3 kwoty DWP (387 euro).

Świadczenie w wysokości 100 euro przysługuje, jeżeli średni dochód rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie lub dochód z miesiąca składania wniosku (w przypadku zmiany źródła dochodu) na członka rodziny nie przekracza kwoty 3 DWP (387 euro).

Jakie dokumenty należy złożyć?

W starostwie wypełnia się wniosek.

Jeżeli dochód rodziny (jednego mieszkańca) jest wyższy niż kwota 3 DWP (387 euro) na członka rodziny, mieszkaniec zaznacza to we wniosku i nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Przyznawana jest jednorazowa kwota w wysokości 50 euro.

Jeżeli dochód rodziny (jednego mieszkańca) nie przekracza kwoty 3 DWP (387 euro) na członka rodziny, należy złożyć dokumenty potwierdzające to, tj. zaświadczenia o dochodach za 3 miesiące przed złożeniem wniosku. W takim przypadku zostanie wypłacona jednorazowa kwota w wysokości 100 euro.

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?

Zgłoszenia w starostwach są przyjmowane od 21 lutego 2022 r.  do 1 maja 2022 r.  

Kiedy zostanie wypłacone jednorazowe wsparcie?

Świadczenia będą wypłacane periodycznie i dotrą do mieszkańców najpóźniej w lipcu 2022 r.

Jednorazowa pomoc finansowa jest wypłacana z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego zgodnie z postanowieniem Rady Rejonu Samorządu Wileńskiego z dn.  18 lutego 2022 r. nr T3-55 zatwierdzonym  opisem procedury przyznania jednorazowego wsparcia finansowego na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania mieszkania w sezonie grzewczym 2021-2022 paliwami stałymi lub innymi, których rzeczywisty koszt nie jest ustalany co miesiąc.  Opis można znaleźć tutaj.

PODCASTY I GALERIE