Nagrody im. Giedymina dla mieszkańców Wileńszczyzny

Za szczególny wkład w rozwój regionu wileńskiego dzisiaj zostaną wręczone Nagrody im. Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina. Uroczystość odbędzie w Pałacu w Towianach.

zw.lt
Nagrody im. Giedymina dla mieszkańców Wileńszczyzny

Fot. Ewelina Mokrzecka

Wśród tegorocznych nominantów z rejonu solecznikego są – Mirosław Szostak, dyrektor szkoły im. Elizy Orzeszkowej w Białej Wace, Jan Miłoszewicz – starosta Kamionki, rolnik Czesław Moroz oraz pielęgniarka Centrum Zdrowia w Ejszyszkach Danuta Sokołowskaja.

Nominantami z rejonu wileńskiego są: Józef Szostakowski – kustosz muzeum Władysława Syrokomli, Audronė Žičkutė – dyrektor parku regionalnego Wilia i Bronislovas Juozėnas, dyrektor domu opieki społecznej w Prudziszkach.

Zwycięzcy nagrody I stopnia otrzymują statuetkę księcia Giedymina i dyplom, zdobywcy nagrody II stopnia – srebrny medal z wizerunkiem WKL Giedymina i dyplom, zdobywcy nagrody III stopnia – brązowy medal z wizerunkiem WKL Giedymina i dyplom. Oprócz medali w każdej nominacji są wręczane również dyplomy za działalność na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, osiągnięcia w różnych dziedzinach życia.

Organizatorem konkursu jest Konfederacja Przemysłowców i Pracodawców Miasta Wilna i Regionu Wileńskiego. Nominantów zgłaszają administracje 8 samorządów, 2 konfederacje przemysłowców i związki zawodowe.

PODCASTY I GALERIE