Nagroda za rozwój tolerancji Departamentu Mniejszości

Dziennikarze mogą ubiegać się o nagrodę Departamentu Mniejszości Narodowych działającego przy rządzie RL pt. „Za rozwój tolerancji międzykulturowej.

zw.lt
Nagroda za rozwój tolerancji Departamentu Mniejszości

Fot. tmde.lrv.lt

O nagrodę mogą ubiegać się autorzy artykułów, programów telewizyjnych i radiowych, w których były prezentowane poglądy opowiadające się za dialog międzykulturowy na Litwie.

Programy i artykuły muszą być napisane lub stworzone w okresie między 1 stycznia a 30 października 2017 r.

Uroczysta gala odbędzie się 16 listopada w Sejmie.

PODCASTY I GALERIE