Nagroda „Polonijny Produkt Roku” – bądźmy dumni z osiągnięć Polaków na Litwie!

W roku 2014 minister spraw zagranicznych Polski ustanowił honorową nagrodę „Polonijny Produkt Roku”. Nagroda jest wyróżnieniem dla produktów, które powstały w wyniku inicjatywy lub są produkowane przez obywatela polskiego albo osobę polskiego pochodzenia poza granicami Polski.

zw.lt
Nagroda „Polonijny Produkt Roku” – bądźmy dumni  z osiągnięć Polaków na Litwie!

Fot. Materiały prasowe

Nagroda przyznawana jest co roku 2 maja, w Dniu Polonii i Polaków za Granicą. Została ona ustanowiona, by docenić potencjał i innowacyjność tkwiące w tych Polakach, którzy są aktywni za granicą i tą aktywnością promują markę POLSKA. Ma ona na celu uhonorowanie produktu, który tworzy pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości, posiada znaczący potencjał innowacyjny oraz odgrywa istotne znaczenia dla rozpoznawalności Polski i Polaków za granicą.

Pierwszym laureatem nagrodyzostał Mirosław Pieńkowski, założyciel i prezes firmy Trinon GmbH z Karlsruhe. Nagrodę przyznano za Dentalny System Q-Implant przeznaczony dla chirurgów i protetyków dentystycznych, który nie tylko skraca okres przygotowania implantu, ale także zmniejsza koszty związane z transplantacją. Wdrożony został już w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na Bliskim Wschodzie, Azji Centralnej i Wschodniej oraz w Australii.

W skład kapituły powołanej przy okazji pierwszej edycji nagrody Polonijny Produkt Roku weszli przedstawiciele polskiej dyplomacji, środowiska biznesu i przedsiębiorczości, dziennikarze specjalizujący się w tematyce gospodarczej, przedstawiciele resortów: spraw zagranicznych oraz gospodarki.

Kandydatury zgłaszają m.in. polskie placówki dyplomatyczne i organizacje polonijne do 15 stycznia każdego roku.

Zgłoszony produkt powinien spełniać co najmniej jeden z wymienionych poniżej warunków:
– tworzy pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości lub posiada wysoki potencjał budowy pozytywnego wizerunku Polaków za granicą;- posiada znaczący potencjał innowacyjny;
– odgrywa istotne znaczenie dla rozpoznawalności Polski i Polaków za granicą;
– funkcjonuje w środowisku lokalnym i wzbogaca je.

Warunkiem koniecznym do zgłoszenia produktu jest wyprodukowanie produktu przez wytwórcę przestrzegającego przepisów prawa, zasad etyki biznesowej i uczciwej konkurencji.

Jeśli znacie Państwo ciekawy i spełniający powyższe wymogi produkt tutejszego polskiego wytwórcy, prosimy o pilną informację.

PODCASTY I GALERIE