Nagroda Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa dla Bumblauskasa, Platelisa i „Kauno Tiltai”

Historyk Alfredas Bumblauskas, poeta i tłumacz Kornelijus Platelis oraz firma "Kauno tiltai" zostali tegorocznymi laureatami nagród Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa. Uroczysta gala odbędzie się w Sali im. J. Brudzińskiego Pałacu Kazimierzowskiego (rektorat UW) we środę, 11 grudnia br. o godz. 17.00. Jednym z partnerów wydarzenia jest Muzeum Historii Polski.

zw.lt
Nagroda Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa dla Bumblauskasa, Platelisa i „Kauno Tiltai”

Fot. Roman Niedźwiecki

Nagrody Forum zostaną wręczone w trzech kategoriach. Profesorowi Alfredasowi Bumblauskasowi przyznano nagrodę w kategorii „Historia”, za wybitny wkład w dialog pomiędzy historykami polskimi i litewskimi oraz za popularyzację historii Polski na Litwie i Litwy w Polsce. Kornelijusowi Platelisowi w kategorii „Literatura” za całokształt dorobku literackiego i translatorskiego, w tym w szczególności za tłumaczenia na język litewski dzieł Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej i Juliusza Słowackiego. Firmie „Kauno tiltai” przyznano nagrodę w kategorii „Biznes” za aktywność w budowie świadomej odpowiedzialności biznesu, szczególnie zaś za budowę pozytywnych litewsko-polskich relacji biznesowych.

Wyboru laureatów dokonała kapituła w składzie: prezes Zarządu Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa dr Adolf Juzwenko (dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), wiceprezesi prof. Leszek Zasztowt (Studium Europy Wschodniej UW) i dr Adam Pomorski (prezes PEN Club) oraz członkowie Zarządu: prof. Anna Nasiłowska (prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich), prof. Michał Kopczyński (Muzeum Historii Polski/Instytut Historyczny UW), Robert Kostro (dyrektor Muzeum Historii Polski) i Marcin Wakar (Studium Europy Wschodniej UW).

Stowarzyszenie Forum Współpracy i Dialogu Polska-Litwa powstało w maju 2012 r. z myślą o rozwoju relacji polsko-litewskich. Jego członkami jest kilkadziesiąt osób o uznanym dorobku w dziedzinie nauki i kultury. Celem Forum jest m.in. realizacja projektów współpracy dotyczących życia publicznego, w tym w dziedzinie wzajemnego poznania historii i kultury obu państw i narodów.

Laureatami pierwszej edycji nagrody (w 2015 r.) byli poeta Tomas Venclova i były prezydent Republiki Litewskiej Valdas Adamkus.

Analogiczne nagrody dla Polaków przyznaje litewskie Forum im. Giedroycia. W 2018 r. uhonorowało ono pośmiertnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ponadto w dziedzinie historii nagrodę otrzymał prof. Henryk Samsonowicz oraz w dziedzinie relacji gospodarczych firma „Orlen Lietuva”. Pośmiertną nagrodę dla  prezydenta Lecha Kaczyńskiego w imieniu rodziny odebrał wówczas szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP – Michał Dworczyk.

Partnerami Forum w organizacji gali wręczenia nagród są: Fundacja Orlen, Fundacja PZU, Muzeum Historii Polski, Studium Europy Wschodniej UW, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Historii Polski oraz PEN Club.

PODCASTY I GALERIE