Wilno i Wileńszczyzna
zw.lt

Na Zielonym Moście stanie nowa instalacja

W przyszłym tygodniu na jednym z postumentów Zielonego Mostu zostanie wzniesiona nowa instalacja pt. "Rodzina", która zachęci do zastanowienia się - jaki jest stosunek rodziny z miastem.

Dzieło Donatasa Norušisa będzie eksponowane na Zielonym Moście do połowy marca przyszłego roku. Instalacja zastąpi znajdujące się na moście od kwietnia Wiatrowskazy. Zarówno poprzednie, jak i nowa instalacja, są projektami tymczasowymi, których autorzy wygrali konkurs ogłoszony przez samorząd.

„Praca została wykonana z żelaza, betonu, plastiku i drewna – te materiały zostały wybrane w celu odtworzenia urbanistycznego środowiska, które otacza każdego z nas. Wizerunek ludzi pośród tych elementów tworzy opowieści, które różnią się w zależności od tego, jak każdy patrzy na tę instalację, jakie jest doświadczenie patrzącego” – mówi o swojej pracy autor.

Elementem instalacji, która zostanie wzniesiona na postumencie po lewej stronie Wilii znajdą się także kolektory słoneczne, które razem z innymi artefaktami będą symbolisowały środowisko miejskie i jego wpływ na rodzinę zarówno w sensie fizjologicznym, jak i filozoficznym. Wysokość rzeźby wyniesie 3 metry. Kolektory słoneczne będą przymocowane do betonowej podstawy i będą generowały energię do oświetlenia rzeźby.

W 2019 roku samorząd przeznaczył na instalacje na Zielonym Moście 28 tys. euro.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!