Na Zielonym Moście stanie nowa instalacja

W przyszłym tygodniu na jednym z postumentów Zielonego Mostu zostanie wzniesiona nowa instalacja pt. "Rodzina", która zachęci do zastanowienia się - jaki jest stosunek rodziny z miastem.

zw.lt
Na Zielonym Moście stanie nowa instalacja

Fot. Saulius Žiūra

Dzieło Donatasa Norušisa będzie eksponowane na Zielonym Moście do połowy marca przyszłego roku. Instalacja zastąpi znajdujące się na moście od kwietnia Wiatrowskazy. Zarówno poprzednie, jak i nowa instalacja, są projektami tymczasowymi, których autorzy wygrali konkurs ogłoszony przez samorząd.

„Praca została wykonana z żelaza, betonu, plastiku i drewna – te materiały zostały wybrane w celu odtworzenia urbanistycznego środowiska, które otacza każdego z nas. Wizerunek ludzi pośród tych elementów tworzy opowieści, które różnią się w zależności od tego, jak każdy patrzy na tę instalację, jakie jest doświadczenie patrzącego” – mówi o swojej pracy autor.

Elementem instalacji, która zostanie wzniesiona na postumencie po lewej stronie Wilii znajdą się także kolektory słoneczne, które razem z innymi artefaktami będą symbolisowały środowisko miejskie i jego wpływ na rodzinę zarówno w sensie fizjologicznym, jak i filozoficznym. Wysokość rzeźby wyniesie 3 metry. Kolektory słoneczne będą przymocowane do betonowej podstawy i będą generowały energię do oświetlenia rzeźby.

W 2019 roku samorząd przeznaczył na instalacje na Zielonym Moście 28 tys. euro.

PODCASTY I GALERIE