Na Zielonym Moście pojawią się instalacje artystyczne

Już niedługo Zielony Most w Wilnie ma się zmienić nie do poznania. Rada miasta zatwierdziła dzisiaj regulamin i wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na tymczasowe instalacje, które mają stać się dekoracjami mostu.

zw.lt
Na Zielonym Moście pojawią się instalacje artystyczne

Fot. vilnius.lt/Saulius Žiūra

Włodarze stolicy chcą, by w konkursie wzięli udział artyści, których twórczość odzwierciedli priorytety miasta, a projekty zjednoczą naukę, sztukę, biznes i mieszkańców do wspólnych działań na rzecz Wilna.

Samorząd spodziewa się, że innowacyjne propozycje i rozwiązania ożywią ten najstarszy wileński most.

W warunkach konkursu przewidziano, że otwarte konkursy byłyby ogłaszane raz na rok, a wziąć w nich udział mogliby zarówno poszczególni artyści, jak i spółki.

Projekty będą oceniane przez siedmioosobową komisję według następujących kryteriów: wysoki poziom artystyczny i oryginalność, aktualność i znaczenie projektu dla Wilna, wyjątkowość, nowatorskość, posiadane inne źródła finansowania projektu, dostępność projektu oraz przejrzystość kosztorysu.

PODCASTY I GALERIE