Uroczystości na Rossie z okazji Konstytucji 3 Maja

„Święto Konstytucji 3 Maja jest świętem wyjątkowym, gdyż nie świętujemy żadnej wiktorii militarnej, nie wspominamy poniesionych ofiar, lecz celebrujemy zwycięstwo nowoczesnej myśli politycznej” - powiedział ambasador Polski na Litwie Janusz Skolimowski podczas piątkowych uroczystości z okazji Konstytucji 3 Maja na cmentarzu wojskowym na Rossie.

zw.lt
Uroczystości na Rossie z okazji Konstytucji 3 Maja

Fot. Ewelina Mokrzecka

Zwracając się do licznie zebranych rodaków szef polskiej placówki dyplomatycznej wyraził zadowolenie z możliwości obchodzenia tego święta wspólnie z „litewskimi przyjaciółmi”. Ambasador Skolimowski przypomniał, że „kilka lat temu litewski Sejm przyjął rezolucję ustanowieniu dnia 3 maja dniem narodowym, w którym podkreślono, że Ustawa Rządowa z 1791 r. nie tylko stanowi cześć składową wspólnego dziedzictwa historycznego, lecz również inspiruje do rozwagi politycznej”.

W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja na wileńskim cmentarzu na Rossie, przy Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego i jego matkę, w piątek w południe zostały złożone kwiaty.

Kwiaty i wieńce złożyli przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie, przedstawiciele polskich organizacji społecznych, uczniowie szkół polskich. Przy mauzoleum wartę honorową pełnili kombatanci i harcerze.

Chociaż przed kilkoma laty Litwa zaliczyła dzień Konstytucji 3 Maja do dni obchodzonych, ale nie jest to dzień wolny od pracy. Na razie na Litwie nie ma też żadnych tradycji w związku z tą datą. Część społeczeństwa litewskiego nadal uważa, że Konstytucja 3 maja zapoczątkowała utratę niezależności Litwy.

PODCASTY I GALERIE