Na Uniwersytecie Wileńskim otwarto wystawę listów księcia Giedymina

We wtorek na Uniwersytecie Wileńskim otwarto wystawę „Curriculum Vilnae”, na której prezentowane są 3 listy Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina przywiezione z Niemiec.

BNS
Na Uniwersytecie Wileńskim otwarto wystawę listów księcia Giedymina

fot. BNS/ Lukas Balandis

Według Pałacu Prezydenckiego, listy te zostały wysłane do Europy ze stolicy Litwy 7 wieków temu – 26 maja 1323 roku.

Wystawę poświęconą 700-leciu Wilna otworzył prezydent Gitanas Nausėda wraz z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem.

Według G. Nausėdy, ze względu na skomplikowaną historię Litwy, wiele wartości dziedzictwa kulturowego nie przetrwało.

„Dlatego szczególnie cenimy sobie wyjątkowy dar Niemiec – możliwość podziwiania przechowywanego w berlińskim archiwum oryginału XIV-wiecznego pergaminu, na którym zapisane są teksty listów Giedymina wysyłanych do adresatów w ówczesnych Niemczech” – mówi szef państwa.

700 lat temu Giedymin zaapelował do kupców i rzemieślników miast niemieckich, klasztorów franciszkanów i dominikanów, do całej chrześcijańskiej Europy, zapraszając ich do przyjazdu na Litwę, bezpiecznego osiedlenia się, rozwijania działalności gospodarczej i przyczynienia się do dobrobytu kraju.

„Przedstawiając kierunki rozwoju gospodarczego i społecznego Litwy w listach z 26 maja 1323 r. Giedymin zagwarantował osadnikom swobodę działania, zwolnił ich z ceł i podatków oraz zapewnił inne świadczenia. Władca Wielkiego Księstwa Litewskiego otworzył „ziemię dla każdego człowieka dobrej woli” – mówił G. Nausėda.

„Gedymina wysłał wiadomość do Europy, że Litwa jest przestrzenią dialogu między europejskimi kulturami i cywilizacjami. Kraju charakteryzującego się tolerancją, otwartością, bezpiecznym i pokojowym współistnieniem ludzi. Te wartości, które dziś nadal jednoczą Europę” – dodał.

PODCASTY I GALERIE