Na szkoleniach EFHR rekordowa liczba uczestników!

Dn. 3 grudnia br. w Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) odbyły się szkolenia z zakresu praw. Szkolenia poprowadził światowej sławy ekspert z zakresu prawa międzynarodowego prof. Fernand de Varennes.

Na szkoleniach EFHR rekordowa liczba uczestników!

Fot. EFHR

Na szkoleniach pod tytułem  „Jak pogodzić prawo narodowe z prawem międzynarodowym: teoria i praktyka” poruszane były kwestie związane z trudnościami w zakresie praktycznego stosowania prawa krajowego oraz międzynarodowego. Przyjrzano się podstawowym zasadom łączącym oba systemy prawne, biorąc pod uwagę występujące między nimi naturalne napięcia. Zwrócona była uwaga na problemy teoretyczne oraz praktyczne i wzajemne relacje pomiędzy nimi. Dla uczestników przedstawiona również została działalność EFHR.

Tym razem w siedzibie Fundacji gościliśmy rekordową liczbę uczestników – było ich około 80, co jest ogromnym sukcesem EFHR. Większość przybyłych gości to osoby aktywnie działające w najwyższych instytucjach prawnych państwa –  prokuratorzy, sędziowie i adwokaci na co dzień pracujący w m.in. Litewskim Sądzie Najwyższym, Wileńskim Sądzie Okręgowym, Wileńskim Sądzie Dzielnicowym, Ministerstwie Sprawiedliwości, biurze Komitetu Praw Człowieka, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także inni prawnicy oraz członkowie organizacji pozarządowych i studenci.
Uczestnicy szkoleń wyrazili wielkie zainteresowanie szkoleniami oraz wdzięczność za  ich organizowanie, ponieważ na Litwie nadal są one rzadkością.  Potwierdza to informacja, przekazana dla EFHR przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mówiąca, że w latach 2004-2012 szkoleń na temat praw człowieka na Litwie odbyło się zaledwie 27.  Ostatnie badania dotyczące znajomości swoich praw przez mieszkańców Litwy pokazują natomiast, że istnieje wielkie zapotrzebowanie na szkolenia z tego zakresu.

Wielu uczestników wzięło udział w szkoleniach przygotowanych z inicjatywy EFHR już po raz kolejny. Uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniach oraz broszury Rady Europy: „Prawa i wolności w praktyce”, „47 krajów i jedna organizacja… Rada Europy” , a także gadżety i ulotki EFHR.

Dziękujemy za zainteresowanie!

Redakcja zw.lt nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych publikacji.

PODCASTY I GALERIE