Na Rossie uczczono żołnierzy poległych w obronie Wilna

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Urszula Doroszewska w towarzystwie innych dyplomatów oraz przedstawicieli społeczności polskiej na Litwie złożyła kwiaty na grobach trzech żołnierzy spoczywających na kwaterze wojskowej Cmentarza na Rossie, którzy zginęli z rąk sowieckich w wrześniu 1939 r. Wcześniej w kościele św. Ducha została odprawiona msza św. w intencji poległych i ofiar represji sowieckich. 78 lat temu, łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow. Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej Polski. W wyniku dokonanego rozbioru Polski Związek Sowiecki zagarnął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej