Na Rossie rozpoczęła się wiosenna kwesta

Na Cmentarzu Rossa w środę rozpoczęło się pięciodniowe kwestowanie na rzecz odbudowy tej najstarszej nekropolii wileńskiej. Kwestuje polska młodzież szkolna i akademicka.

zw.lt
Na Rossie rozpoczęła się wiosenna kwesta

Fot. Roman Niedźwiecki

„Cmentarz odwiedziły już pierwsze grupy turystów z Polski i mamy już pierwsze datki” – poinformował prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą Dariusz Żybort.

Kwesty na Rossie organizowane są kilka razy w roku – na święta majowe, gdy Wilno i cmentarz odwiedza wielu Polaków, a także na Boże Ciało, w Dniu Wojska Polskiego i na początku listopada.

W ubiegłym roku podczas majowej kwesty zebrano 6,5 tys. euro., podczas czterech kwest w sumie – ponad 16 tys. euro. ‚To znacząca suma w naszym budżecie” – mówi Żybort i liczy na szczodrość odwiedzających cmentarz również w tym roku.

Tegoroczny budżet Stowarzyszenia przeznaczony na odnowę pomników wynosi około 30 tys. euro. Są to pieniądze zebrane na warszawskich Powązkach w Dniu Wszystkich Świętych, podczas wileńskich kwest, a także pochodzące ze sprzedaży cegiełek, które oferują polscy przewodnicy w Wilnie.

W planach Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą na ten rok jest odnowienie kilkunastu pomników, m.in. Aleksandry i Władysława Likszów, Kazimierza Borysewicza, grobowca rodzinnego Sakowiczów, grobowca Matyldy i Władysława Paszkowskich. Stowarzyszenie w tym roku za zebrane pieniądze chce też odnowić kilka pomników na innej historycznej wileńskiej nekropolii, na Cmentarzu Bernardyńskim.

Uporządkowane zostaną też groby powstańców styczniowych, gdyż ten rok jest szczególny dla upamiętnienia zrywu narodowego w 1863 roku. Jesienią tego roku w centralnej kaplicy Cmentarza Rossa spoczną szczątki 21 powstańców odnalezione na wileńskiej Górze Zamkowej, w tym przywódców – Zygmunta Sierakowskiego i Konstantego Kalinowskiego.

PODCASTY I GALERIE