Na remont dróg w rej. wileńskim przeznaczono ok. 6 mln euro

W środę Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła prawie 6 mln euro na dystrybucję środków na prace związane z utrzymaniem dróg. Planowana jest odnowa i poprawa infrastruktury komunikacji rejonu wileńskiego. Zdaniem mera rejonu wileńskiego Roberta Duchniewicza jako nowo wybranemu merowi jest ważne, aby wszystkie ważne i niezbędne dla rejonu prace infrastrukturalne przebiegały sprawnie, z wysoką jakością i na czas.

vrsa.lt
Na remont dróg w rej. wileńskim przeznaczono ok. 6 mln euro

Fot. BNS/ Lukas Balandis

Projekt „O podziale środków z programu utrzymania i rozwoju dróg w 2023 roku” (lit. KPPP) przewiduje zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu na drogach i ulicach rejonu, poprawę infrastruktury całej sieci lokalnych dróg i ulic, utrzymanie, budowę i remonty (naprawę) dróg o znaczeniu lokalnym oraz ulic.

„Straciliśmy kilka miesięcy z powodu przedłużającego się międzynarodowego procesu przetargowego na prace związane z utrzymaniem dróg, więc prace rozpoczynamy natychmiast. Kilka dni temu podpisaliśmy wszystkie umowy na utrzymanie dróg w naszym rejonie. W sumie jest pięć pakietów prac. Planowana jest modernizacja i poprawa infrastruktury transportowej rejonu oraz jej stanu – budowa, remonty dróg, ulic, montaż oświetlenia itp. Dzięki przyznanym środkom będzie możliwe zapewnienie mieszkańcom wygodniejszego i bezpieczniejszego środowiska. Jak już powiedziałem wcześniej, jednym z moich najważniejszych zadań jest uporządkowanie infrastruktury rejonu” – mówi R. Duchniewicz.

Środki KPPP są przyznawane z budżetu państwa, zgodnie z przepisami Ustawy o finansowaniu programu utrzymania i rozwoju dróg. Dla Samorządu Rejonu Wileńskiego planuje się przeznaczyć 5 mln. 723 tys. 600 euro.

Środki na projekty w rejonie wileńskim są rozdzielane według kryteriów ustalonych przez radę Samorządu. 20 proc. środków jest przeznaczane na ważne obiekty komunalne, wciągnięte w strategicznym planie działalności rejonu wileńskiego lub na dokończenie rozpoczętych obiektów.

Pozostała część – 8 proc. – jest przeznaczona na wykonanie inwentaryzacji stanu technicznego dróg, na pokrycie części środków Samorządu przy budowie dróg o znaczeniu lokalnym z udziałem osób fizycznych i prawnych, na montaż, restrukturyzację, remont (naprawę) dróg wewnętrznych (ulic) podwórek kamienic i parkingów dla mieszkańców bloków na gruntach państwowych i komunalnych oraz do nadzorowania, po zakończeniu remontu bloku, innych pilnych prac (projektowanie, obsługa techniczna, ekspertyzy projektów i opisów, badania laboratoryjne, przygotowanie studium bezpieczeństwa ruchu, prace ratownicze, poprawę bezpieczeństwa ruchu itp.).

Większość środków (72 proc.) trafi do wszystkich 23 gmin rejonu: 4 proc. środków jest przydzielane gminie miasta Niemenczyn; 96 proc. przyznanych środków jest przekazywane gminom (z wyjątkiem gminy Niemenczyn) na budowę, restrukturyzację, naprawę (remont), utrzymanie i zapewnienie bezpiecznego ruchu na drogach o znaczeniu lokalnym i ulicach. Dzielą się one dalej w następującej kolejności: 50 proc. według liczby mieszkańców, którzy zadeklarowali miejsce zamieszkania na terenie gminy oraz 50 proc. według długości dróg lokalnych i ulic należących do gminy.

Wykaz porządkowanych obiektów, w których określony zakres prac jest obecnie jeszcze orientacyjny, został sporządzony zgodnie z przedłożonymi przez gminy protokołami pierwszeństwa rozszerzonych zebrań sołtysów. Przed przystąpieniem do prac zostanie sporządzony kosztorys prac każdej gminy w oparciu o przyznane środki z planowanych obiektów.

Lista zarządzanych obiektów dostępna pod linkiem: kppp-objektai-2023-m.-vrsa.pdf.

PODCASTY I GALERIE