Na placu Łukiskim archeolodzy odkryli ślady Tatarów

Archeolodzy kończący badania na placu Łukiskim w Wilnie odkryli kilkaset cennych znalezisk. To między innymi kilkusetletnie monety, wyroby z kości, ostrze strzały i ozdoby, wskazujące na ślady życia Tatarów w tym miejscu.

zw.lt
Na placu Łukiskim archeolodzy odkryli ślady Tatarów

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

W trakcie trwających półtora miesiąca wykopalisk znaleziono najwięcej monet, pochodzących prawdopodobnie z XIX w., kiedy w tym miejscu działał targ.

„Znaleźliśmy przeszło 200 monet, od XVII do XIX w. Radzieckich, polskich, smetonowskich już nie liczymy. Do najrzadszych należała moneta znaleziona jeszcze w ubiegłym roku – pół patagona hiszpańskiego i holenderskiego” – mówi kierownik badań archeolog Oleg Fediajew.

Jak dodaje, archeolodzy mieli kilka podstawowych celów: ustalić miejsce prawdopodobnie istniejącego kiedyś budynku w formie krzyża, znaleźć ślady bytności Tatarów oraz określić intensywność byłego placu rynkowego.

Badaczom udało się odkryć ślady obecności Tatarów – między innymi wschodnie ozdoby i ostrze strzały, które świadczy o tym, że w tym miejscu Tatarzy mogli ćwiczyć strzelanie z łuku.

Plac Łukiski w lipcu został zamknięty na rekonstrukcję – uporządkowana przestrzeń będzie ponownie oddana do użytku przyszłym latem.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współpfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji.

PODCASTY I GALERIE