Na Litwę przybył francuski prezydent Emmanuel Macron

W poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron przybył na Litwę z oficjalną wizytą. Podczas wizyty zwrócona zostanie szczególna uwaga na sytuację mającą miejsce na Białorusi. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevičius spotkał się z prezydentem Francji na lotnisku w Wilnie. Następnie odbyła się ceremonia przyjęcia w siedzibie prezydencji.

BNS
Na Litwę przybył francuski prezydent Emmanuel Macron

Fot. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RL/twitter.com

To pierwsza wizyta bilateralna Prezydenta Francji na Litwie od prawie dwóch dekad.

G. Nausėda i Swiatłama Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji przebywająca w Wilnie, wezwali E. Macrona do objęcia roli mediatora w rozwiązaniu kryzysu politycznego na Białorusi. Nausėda i Macron obiecują również szczegółowe omówienie stosunków z Rosją.

Przedstawiciele władz litewskich skrytykowali zamiar E. Macrona co do nawiązania bliższego dialogu z Rosją. Litwini obawiają się również, aby promowana przez Francuzów idea europejskiej autonomii strategicznej nie osłabiła relacji Europy ze Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Przed przybyciem do Wilna E. Macron oświadczył, że prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka, którego wybór na prezydenta nie został uznany przez państwa zachodnie, powinien ustąpić z powodu fałszerstw wyborczych.

Przedstawiciele E. Macrona oświadczyli, że jest on gotowy na spotkanie z S. Cichanouską w Wilnie.

Prezydent Francji będzie przebywał an Litwie przez dwa dni. We wtorek odwiedzi francuskich żołnierzy służących w batalionie NATO w Rukli.

PODCASTY I GALERIE