Na Forum Polonijnym w Krynicy – o polskich szkołach na Litwie

Spotkanie dedykowane polityce państwa polskiego wobec Polaków za granicą było pierwszym panelem dyskusyjnym Forum Polonijnego w Krynicy-Zdroju. Wiele uwagi poświęcono między innymi kwestiom oświaty polskiej na Litwie.

Małgorzata Kozicz
Na Forum Polonijnym w Krynicy – o polskich szkołach na Litwie

Fot. Przemysław Cebula

„Polonia i Polacy mieszkający za granicą są bardzo zróżnicowani pod względem daty wyjazdu z Polski, daty przesunięcia granic. Są to różne kultury, języki i obyczaje państw, w których nasi rodacy mieszkają. 20 mln Polaków poza granicami kraju to wielki potencjał, nie do końca, a jak twierdzą niektórzy w ogóle nie wykorzystywany. Nie chcemy jednak wykorzystywać, chcemy razem budować naszą wspólnotę i pracować na rzecz Polski” – powiedział marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

„Jeśli czegoś brakowało w Krynicy, to właśnie głosu Polaków mieszkających za granicą, miejsca, w którym mogliby w sposób istotny zaistnieć. Jest to przełomowe spotkanie. Abyśmy wzajemnie budowali siłę Polski, są nam potrzebni rodacy, którzy są dobrze zorganizowani i widzialni w swoich krajach zamieszkania“ – zauważył z kolei szef Gabinetu Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. Jak podkreślił, prezydent Andrzej Duda poprzez swoją działalność – między innymi dużą uwagę poświęcaną Polonii podczas wizyt zagranicznych – pokazuje, jak duże znaczenie mają dla kraju Polacy mieszkający za jego granicami.

Mamy obowiązki wobec Polonii, wobec Polaków na Wschodzie. Sprawy naszych rodaków są ważnym przedmiotem relacji bilateralnych z Litwą, Białorusią

„Mamy obowiązki wobec Polonii, wobec Polaków na Wschodzie. Sprawy naszych rodaków są ważnym przedmiotem relacji bilateralnych z Litwą, Białorusią, ale także z krajami zachodnimi“ – mówił wiceminister spraw zagranicznych RP Jan Dziedziczak.

„Zależy nam też na tym, abyśmy się wspólnie angażowali w najważniejsze rzeczy, jakie możemy dziś zrobić dla Polski – obrona dobrego imienia Polski, pozytywne lobby na rzecz jej interesów – tego dziś nie zrobimy sami, potrzebna jest tu współpraca z Polakami za granicą“ – zauważył Dziedziczak.

Uczestnicy panelu podkreślali, że jednym z najważniejszych celów polonijnych jest edukacja, nauczanie języka polskiego i przekazanie polskości następnym pokoleniom.

Szkolnictwo polskie w różnych miejscach na świecie boryka się z różnymi problemami. Jak zaznaczył prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Longin Komołowski, w krajach zachodnich nauczanie odbywa się najczęściej w szkółkach sobotnich, gdzie dużym problemem jest poziom nauczycieli, dla których działalność pedagogiczna jest najczęściej drugim zajęciem obok pracy zarobkowej. Wyzwaniem jest także przyciągnięcie uczniów do takich szkół.

„Szkoły na Wschodzie sygnalizują z kolei potrzebę polskich nauczycieli. Kluczowa jest tu kwestia finansowa, wynagrodzenia na poziomie lokalnym, oferowane takim nauczycielom, są najczęściej nie do przyjęcia. To jest problem do rozwiązania, rzecz fundamentalna, ponieważ bez dobrej znajomości języka polskiego budowanie wspólnoty, więzi Polaków z krajem jest bardzo utrudnione“ – powiedział Komołowski.

Zdaniem Jana Dziedziczaka w relacjach z Wilnem to właśnie kwestie oświaty są czynnikiem, które wystawiają dobre relacje polsko-litewskie na próbę.

W kontekście Litwy słyszymy często o pisowni nazwisk, o nazwach ulic. Są to tematy ważne, ale nieporównywalne w porównaniu z oświatą

„W kontekście Litwy słyszymy często o pisowni nazwisk, o nazwach ulic. Są to tematy ważne, ale nieporównywalne w porównaniu z oświatą. Mieliśmy w tej dziedzinie bardzo poważny regres. Będziemy mocno akcentowali te kwestie w relacjach bilateralnych, a jednocześnie pracowali u podstaw“ – zaznaczył Dziedziczak, przypominając zebanym o zainaugurowanym w sobotę w Wilnie programie wsparcia dla polskich pierwszaków na Litwie.

Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie“ , który razem z ministrem Dziedziczakiem przed paroma dniami gościł na Wileńszczyźnie, podkreślił że siła polskiej szkoły – zarówno na Litwie, jak į w innych krajach – zależy od poziomu nauczania.

„W strategii długofalowej musimy pamiętać o jakości nauczania, wówczas będziemy mogli myśleć o tworzeniu elit“ – podkreślił Falkowski.

Uczestnicy dyskusji mówili także o programach stypendialnych polskiego rządu.

„Chcemy, aby Polacy zaistnieli w życiu publicznym, politycznym swoich krajów, aby kształtowały się elity. Ci młodzi ludzie, których wspieramy stypendialne, najczęściej jednak zostają tutaj, nie wracają. Nie chcę przeciwstawić się procesowi stypendialnemu, musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego problemu“ – zwrócił uwagę Longin Komołowski.

Polska się zmienia, zmienia się Polonia i musimy nasze działania również dostosowywać do tych zmian

„W ramach działania na rzecz Polonii mamy w Polsce szkoły liderów. Jeżeli chcemy budować elity, nie mogą to być elity wydumane. Nie może być tak, że wyszkolimy wskazane przypadkowe osoby, damy im ogładę polityczną i liczymy, że staną się oni senatorami, politykami. Sformatujmy szkolenie liderów tak, żeby odbywało się we współdziałaniu z organizacjami. Organizacje wiedzą, czy dana osoba rokuje, ma talenty, które warto wspierać“ – dodał Longin Komołowski.

Paneliści mówili także o kwestiach ochrony polskiego dziedzictwa za granicą, kultywowaniu pamięci narodowej, utrwalaniu polskiej kultury i tożsamości, a także budowaniu atrakcyjnego wizerunku Polski.

„Polska się zmienia, zmienia się Polonia i musimy nasze działania również dostosowywać do tych zmian. Chcemy, żeby Polonia była aktywna į chcemy być aktywni w stosunku do Polonii“ – podsumował marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski.

PODCASTY I GALERIE