Na brzegu rzeki wsi Słoboda – ośrodek wypoczynkowy

W końcu lipca rozpoczęły się prace uporządkowania otaczającego środowiska we wsi Słoboda, finansowane według projektu „Uporządkowanie przestrzeni publicznej wsi Słoboda gminy Ławaryszki rejonu wileńskiego”. W czasie realizacji projektu zostanie uporządkowane wybrzeże rzeki oraz urządzona nowoczesna strefa wypoczynkowa, dzięki której życie wspólnoty stanie się bardziej intensywne i jakościowe, informują władze samorządu rejonu wileńskiego.

vrsa.lt
Na brzegu rzeki wsi Słoboda – ośrodek wypoczynkowy

Fot. vrsa.lt/Henryk Sielewicz

Wieś Słoboda jest położona w pobliżu autostrady Połockiej, w pięknym miejscu wzdłuż rzeki Wilni, gdzie dzięki właściwościom ukształtowania terenu i zakrętowi rzeki roztaczają się wspaniałe widoki krajobrazowe. We wsi mieszka około 200 osób, większość z nich to dzieci i młodzież poniżej 30 roku życia. Chociaż teren w pobliżu rzeki od dawna jest lubiany i wykorzystywany przez wczasowiczów, ale nie był on do tego przysposobiony. Po realizacji projektu i urządzeniu atrakcyjnego terenu rekreacyjnego wsi Słoboda znacznie poprawią się warunki odpoczynku mieszkańców. Z miejsca wypoczynkowego będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy lokalnych i okolicznych miejscowości, ale również goście, przybywający na odpoczynek. Łączna powierzchnia strefy rekreacyjnej – ponad 2 ha.

W czasie realizacji projektu zostanie uporządkowany teren przeznaczony na potrzeby społeczności wsi Słoboda, będą stworzone warunki dla działalności sportowej, kulturalnej i wspólnotowej dzieci, młodzieży i innych mieszkańców na przyrodzie. Podczas prac porządkowania terenu będą wyposażone strefa zabaw dla dzieci, strefa imprez i funkcjonalne strefy sportowe. Planuje się również urządzić ścieżkę poznawczą, zmontować drobne elementy architektoniczne, jak również dla wygody przyjezdnych – urządzić parking samochodowy. Wartość projektu sięga około 270 tys. lt. Wszystkie planowane prace będą trwać 2-3 miesiące. Projekt jest finansowany z budżetu Samorządu rejonu wileńskiego i środków UE.

Warto zaznaczyć, że we wsi Słoboda działa aktywna wspólnota, która już zrealizowała lokalny projekt „Pielęgnowanie historii i tradycji wsi Słoboda”.

PODCASTY I GALERIE